Leveringsbetingelser

Leveringbetingelser for rånesæd

12.04.2013

Gjeldende pr 01.01.2013
Leveringsbetingelsene inneholder formuleringer som sikrer Norsvin formell kontroll med avlsmaterialet som stammer fra seminvirksomheten.

Les mer