Norsvin bygger ny seminstasjon

Sommeren 2017 står den nye stasjonen ferdig, med plass til 300 seminråner og produksjon av ca. 500.000 sæddoser årlig. Anlegget på totalt 4000 m2, blir Nordens største av sitt slag, beliggende i Bergsetmarka i Hamar kommune.

Den største bygningen, selve seminfjøset, er på 3000 m2, og skal huse alle rånene brukt til seminproduksjon for norske svinebesetninger.

Tre bygg i totalentreprise

Alle bygningene oppføres av Gråkjær AS i totalentreprise, og skal etter planen være innflyttingsklare sommeren 2017. Fjøsbygningen blir inndelt i fire avdelinger, med 6 m2 store rånebinger. På midten av husdyrbygget blir det eget rom innredet for sæduttak. Foran fjøsbygningen skal det settes opp et tilknyttet bygg med blant annet garderober/ dusjer, laboratorium, kontorer og pakkerom. Det blir også et eget bygg på baksiden av fjøset for mottak og utlasting av dyr.

Prosjektet i rute

Framgangen på byggetomta er god, og prosjektet er i rute. Alle tre byggene har nå tak og gavlene er tettet. – Det har vært et mål for oss å få byggene tette før jul, sier Norsvins Fag- og seminsjef Målfrid Narum. Hun har ledet byggeprosessen fra Norsvins side, i samarbeid med prosjektleder Knut Reistad fra Byggeråd AS og entrepenøren Gråkjær AS.

Detaljert planlegging

Et nytt anlegg har vært viktig for å verne om den gode helsestatusen i norsk svineproduksjon. Det ligger et grundig planleggingsarbeide til grunn for byggeprosjektet. Sentrale forhold har vært smittevern, brannvern og logistikk av dyr og varer. Bak valget av tomta ligger det bla til grunn at den nye seminstasjonen skulle ha god avstand til andre svinebesetninger.

Dagens seminstasjon ligger på Stensby, utenfor Hamar. Denne lokaliseringen er utfordrende i forhold til økt utbygging i nærområdet, og stor smitterisiko. Deler av dagens lokaliteter er nedslitt og Norsvin sto overfor store investeringer i rehabilitering av disse.

Internasjonal etterspørsel

Norsvin er leverandør av produkter også i internasjonale markeder, gjennom selskapet Topigs Norsvin. – En ny og moderne seminstasjon er viktig for å møte den internasjonale etterspørselen etter norsk svinegenetikk, forteller Narum. Topigs Norsvin er representert i 54 land, og det produseres hvert år mer enn 100 millioner slaktegris med Topigs Norsvin –genetikk. 

Ny seminstasjon1
Ny seminstasjon2
Ny seminstasjon3
Ny seminstasjon4

Foto: Gråkjær AS