Prisendringer semin

Prisendringer semin

Norsvins styre har vedtatt justering av sædprisene med virkning fra 1. januar 2017. Dette innebærer at prisene på brukssæd øker med kr 6 pr dose, mens prisene på avlssæd (landsvin og Z-linje) øker med kr 85 pr dose.

Det blir også justering av bl.a. fraktavgifter, ekspedisjonsgebyr og honorarsatser ved bruk av semintekniker og veterinær.

Bakgrunn for prisendringene er økning i royalty til Topigs Norsvin for Z-linje, samt at Norsvin gjør store investeringer i avlsarbeid og seminproduksjon for å sikre konkurransedyktige produkter, og bidra til fremgang og resultater i besetningene.

Vi ser at investeringene og tiltakene som er gjort gir resultater. Det har de siste årene vært stor framgang for antall levendefødte og smågrisoverlevelse hos norsk landsvin, og vi ser at den nye hybridpurka TN70 (landsvin krysset med Z-linje) gir svært gode resultater i bruksbesetningene. Ingris-resultatene viser at gjennomsnittlig antall avvente i bruksbesetningene økte med 0,9 smågris pr årspurke fra 2014 til 2015. Morlinjene bidrar også til framgang for slaktegrisegenskaper.

Priser gjeldende fra 1. januar 2017