Priser gjeldende fra 1. januar 2017

EIERINSEMINASJON
 Sædtype Sædavgift, kr pr. dose. Medlem Sædavgift kr pr. dose. Ikke medlem
Forhåndsbestilling Levering samme dag Forhåndsbestilling Levering samme dag
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 407,- 417,- 422,- 432,-
Edelsæd, Smågrissæd, Hampshiresæd 91,- 101,- 96,- 106,-
Edel Pluss* 121,- - 126,- -
LL Pluss* 121,- - 126,- -
MOR Pluss* 538,- - 553,- -

* Leveres kun ved forhåndsbestilling. MOR Pluss må bestilles innen kl. 08.30 dagen før levering. Edel Pluss/LL Pluss må bestilles innen mandag kl. 10.00 eller innen torsdag kl. 10.00 (utlevering tirsdag og fredag).

LEID HJELP
 Sædtype Sædavgift, kr pr.  dose. Medlem Sædavgift, kr pr. dose. Ikke medlem
Elite- og avlssæd (Landsvin og Z-linje) 420,- 435,-
Edelsæd, Smågrissæd, Hampshiresæd 104,- 109,-
Edel Pluss* 134,- 139,-
LL Pluss* 134,- 139,-
MOR Pluss* 551,- 566,-

* Leveres kun ved forhåndsbestilling. MOR Pluss må bestilles innen kl. 08.30 dagen før levering. Edel Pluss/LL Pluss må bestilles innen mandag kl. 10.00 eller innen torsdag kl. 10.00 (utlevering tirsdag og fredag). 

FRAKT, EKSPEDISJON OG REKVISITA
Eksp.gebyr pr. pakke 115,-
Fraktavgift pr. pakke, budbil 163,-
Fraktavgift pr. pakke buss/ båt 153,-
Fraktavgift post- ekspress over natt 291,- 
Fraktavgift post- ekspress over natt til lørdag 711,-
Fraktavgift postpakker (A-post) 133,-
Frakt/eksp. leid hjelp, pr. besøk 60,-
Inseminasjonsrør per eske à 100 stk (uten forbindelsesstykke) 295,-
Inseminasjonsrør per eske à 100 stk (med forbindelsesstykke for bedre tetting) 345,-
Rånespray 90,-

 

HONORAR TIL LEID HJELP      
  Første inseminasjon og omløp, kr Annen inseminasjon på samme besøk, kr Tredje inseminasjon og etterfølgende på samme besøk, kr
Tekniker 220,- 130,- 130,-
Veterinær 320,- 185,- 185,-

 Helgetillegg: kr. 105,- for tekniker og kr. 115,- for veterinærinseminasjon.  Bomtur: kr 220,- for tekniker og kr 270,- for veterinær.      

Drektighetsundersøkelse utført av tekniker koster 45 kr. Hvis det gjøres på helg: 85 kr.