Produkter

Sædprodukter for produksjon av livpurker - Avlssæd

For mer informasjon om produktene, se:  Produktoversikt Avlssæd.
Landsvin Avlssæd  Standardproduktet for produksjon av livpurker
Landsvin Mor Pluss (link: råner)          Plussproduktet: sæd fra de aller beste rånene
Landsvin Elite  Produktet til videreutvikling av landsvinpopulasjonen
Norsvin Z Avlssæd  Yorkshire til produksjon av TN70 (ZL) hybridpurke (ZL = Z-far x L-mor) 

 

Sædprodukter for produksjon av smågris/slaktegris - Farraser

For mer informasjon om produktene, se: Produktoversikt Farraser.
Smågrissæd (Landsvin)  Standardproduktet ved bruk av Landsvin farrase
Smågris Pluss (Landsvin) Sæd fra landsvinrånene som forventes å gi aller best slaktegrisøkonomi
Edelsæd (Duroc) Ren Duroc - Norturas nye farrase
Edel Pluss (Duroc) - faktaark Sæd fra de aller beste Duroc slaktegrisfedrene
Hampshiresæd Scanpigs farrase for produksjon av smågris/slaktegris