Om Avlsweb

Krav til testråner


 

Påmeldingsfristen for testråner er mandag kl. 15.00.

Krav til testråner Norsvin Duroc

Krav til testråner Norsvin Landsvin

Farskapstest


 

Ved tvil om identitet og/eller slektskap på purker i avlsbesetningene kan det være aktuelt å gjennomføre en DNA-basert slektskapskontroll (farskapstest). Analysen gjøres ved hjelp av vevsprøver fra dyret selv; fra avlsbesetningene benyttes hovedsakelig hårprøver til farskapstest. DNA isoleres av BioBank AS på Hamar, mens selve slektskapsanalysen utføres på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB.

Viktig informasjon
Norsvin v/avlsdatakonsulent (tlf. 62 51 01 00/ 951 55 020) skal varsles i forkant av prøvetakingen.

Skjemaet [Farskapstest] (se link nedenfor) fylles ut og sendes med prøvene. Merk: det skal fylles ut et skjema per binge det tas prøver fra. Analysen tar maks 14 dager fra prøvene er mottatt på BioBank. Når resultater foreligger, vil Norsvin v/avlsdatakonsulent ta kontakt med den aktuelle besetningen.

Pris per prøve er kr 580, som faktureres produsent. Prisen omfatter utstyrs- og arbeidskostnader i forbindelse med DNA-isolasjon og farskapstest.

Skjema for farskapstest finner du her.

Veiledning for hårprøvetaking finner du her.

Kort om nytt eksteriørsystem


 

Klauver
• 4-7 skala
o 4 normal
o 7 utpreget liten/trang
• Fram- og bakbein inngår
• Liten innerklauv og sprik skal vurderes samlet
• Verste klauv er utslagsgivende

Rygg
• 4-7 skala
o 4 normal
o 7 utpreget dokk
• Bare dokk rygg skal vurderes

Spener
• Antall unormale og inverterte
• Slitte spener skal ikke regnes som unormale
• Skal gjøres av produsent i vekt, i samråd med avlskonsulent

Frambein
• 1-7 skala
o 1-3 myke eksteriørtrekk
o 4 normal
o 5-7 rette eksteriørtrekk
• Eksteriørtrekk som denne bedømmingen omfatter:
o Kne
o Koder fra siden

Bakbein
• 1-7 skala
o 1-3 myke eksteriørtrekk
o 4 normal
o 5-7 rette eksteriørtrekk
• Eksteriørtrekk som denne bedømmingen omfatter:
o Beinstilling bakfra
o Koder sett bakfra
o Koder sett fra siden
o Haser

Understilthet
• 4-7 skala
o 4 normal
o 7 utpreget understilt

Bevegelse
• 4-7 skala
o 4 normal bevegelse
o 5-7 svingende bakpart og/eller stive bevegelser (framme og bak)
• Viktig å se dyret i normal bevegelse, dvs. på plass for utfoldelse og riktig underlag, purkene kan ”spenne” seg ved måling

Totalvurdering
• A-F skala
• A = Optimal
• B = Bra
• C = God
• D = Akseptabel
• E = Ikke akseptabel
• F = Anbefalt slakt
• Hjelp for produsent til å selektere riktige purker, sett i lys av at de utvikler seg
• Denne vurderingen inngår ikke i avlsverdiberegningene