11 % nedgang i salg av semin

Siste markedsprognose fra Nortura Totalmarked (per 19.juni) viser bare marginale endringer fra forrige prognose.

Test
Publisert: 04.07.2019 Oppdatert: 04.07.2019

Stikkord:

Det prognoseres fortsatt et underskudd på 2000 tonn for 2019. Det er lagt til grunn at slaktevektene vil øke noe på grunn av at topp-prisen er økt til 85 kg. Prognosen forutsetter en reduksjon i produksjonen på 6 % og 1% reduksjon i salget. Totalmarked sier at underskuddet er helt nødvendig med hensyn på det vi har på reguleringslager. Vi mister eksportmuligheten med bruk av omsetningsavgift etter år 2020, og Totalmarked advarer dermed mot å gi full gass allerede nå.

Sædsalget i første halvår 2019 er redusert med 11 % sammenlignet med 1. halvår 2018. Siste 3 måneders snitt viser 9 % nedgang. Sædsalget som gir slaktegris i 2019 viser også 9 % nedgang.