40 millioner griser i topigs norsvins avlsdatabase, Pigbase

Test
Publisert: 17.12.2017 Oppdatert: 23.04.2018

Stikkord:

Topigs Norsvins avlsdatabase, Pigbase, har nå informasjon fra mer enn 40 millioner avlsgriser. Pigbase inneholder data fra foredlingsbesetninger, formeringsbesetninger, og slakterier. Den inneholder også genomisk informasjon, og informasjon samlet fra nedskjæring, CT-skanning og andre innovative måleprotokoller brukt i avlsprogrammet og forskning.

Gris nummer 40 million i Pigbase er en grisunge født i midten av mars på Calvern Farms, en Topigs Norsvin foredlingsbesetning i Canada. Calvern Farms avler TN Tempo farlinje og er en del av den nye infrastrukturen for avl som bygges i Manitoba, Canada. Midtpunktet for dette er den nye sentrale teststasjonen Delta Canada som vil bli operativ til sommeren og som vil teste TN Tempo og Z-linje morlinje.

Pigbase kobler sammen Topigs Norsvin besetninger med hverandre, og skaper dermed én stor populasjon av avlsdyr. Totalt i verden er det mer enn 1000 avlsbesetninger fra over 40 land som er inkludert i Pigbase. Dette gjør det mulig å oppnå høy genetisk framgang og oppnå rask distribusjon av denne for våre kunder rundt om i verden.

Foto: Eric Penner og Cathy Penner fra Calvern Farms med gris nummer 40 million i Pigbase.