45 millioner griser i Topigs Norsvins avlsdatabase

Test
Publisert: 07.04.2020 Oppdatert: 14.04.2020

Stikkord:

Pigbase, Topigs Norsvins avlsdatabase, inneholder nå data fra mer enn 45 millioner avlsgriser. Gris nummer 45 millioner er født i mars på Bratland gård i Rogaland. På denne gården avler Monika Bratland og ektemannen Cato Aarsland Norsvin Landsvin. I 2017 åpnet de unge bøndene et helt ny grisehus med den nyeste teknologien. På Bratland har de SPF-griser med høy helsestatus (SPF står for spesifikk patogenfri gris. SPF betyr at besetningen er fri for sykdommene: nysesjuke, dysenteri, mycoplasma og APP). Unge råner på denne gården blir testet på Norsvin Delta, og sæd av disse rånene brukes over hele verden.

Avlsdatabasen Pigbase inneholder data fra avlsbesetninger, kommersielle besetninger og fra slakterier. Den inneholder også genomiske data og data samlet fra CT-skanninger, og andre måleparametre brukt i avlsprogrammet og i fra forskningsarbeidet.

Pigbase knytter Topigs Norsvin avlsbesetninger til hverandre, og bidrar til verdifulle data fra våre avlsbesetninger. Dette gjør det mulig å oppnå høy genetisk fremgang og er et viktig bidrag til våre kunder over hele verden.