65 kr økt dekningsbidrag per slaktegris med Norsvin Duroc som farrase 

Et helt nytt sammenligningsforsøk mellom de to farrasene hampshire (fra HKScan/ Scanpig AS) og Norsvin Duroc viser at slaktegriser med duroc som far har lavere fôrforbruk og høyere tilvekst enn slaktegrisene med hampshirefar. Forskjellene er statistisk sikre.

Test
Publisert: 23.04.2021 Oppdatert: 28.04.2021

Stikkord:

Et helt nytt sammenligningsforsøk mellom de to farrasene hampshire (fra HKScan/ Scanpig AS) og Norsvin Duroc viser at slaktegriser med duroc som far har lavere fôrforbruk og høyere tilvekst enn slaktegrisene med hampshirefar. Alle slaktegrisene hadde TN70 som mor. Forskjellene er statistisk sikre. Forsøket er utført av Norsvin på oppdrag fra Norsk Duroc AS, som er eid av Nortura, Fatland, Furuseth, Midt-Norge slakteri og Norsvin. 

Forsøket viser også at med duroc som far kan slaktegrisen fôres opp til høye slaktevekter samtidig som fôrforbruket er lavt og kjøttprosenten høy.  

Norsvin Duroc

Slaktegrisen med durocfar vokste i gjennomsnitt 1211 g/dag, og dette var 56 gram mer enn slaktegris med hampshirefar. Samtidig hadde durockrysningene betydelig lavere fôrforbruk. Durockrysningene brukte 2,58 FEn pr. kg tilvekst, mens det var et fôrforbruk på 2,71 FEn pr. kg tilvekst for hampshirekrysningene. Denne forskjellen utgjør alene en besparelse på 45 kr/gris i favør durockrysningene 

– Det er gledelig å se at den store genetiske framgangen vi har sett i avlsarbeidet på Norsvin Duroc de siste årene nå viser seg i stadig bedre produksjonsresultater i praksis. Framover skal duroc som farrase utvikles ytterligere – både med tanke på lønnsomhet for produsent, men også for industri og forbruker ved at en klarer å tilby stadig bedre kjøttkvalitet, nasjonalt og internasjonalt, sier adm. dir. i Norsvin Olav Eik-Nes. 

Færre fôrdager og økt slaktevekt med Norsvin Duroc 

Slaktevekt i forsøket var i gjennomsnitt 89,2 kg for durockrysningene og 87,4 kg for hampshirekrysningene. Samtidig førte den høye tilveksten hos durockrysningene til at de i snitt hadde 1,5 fôrdager færre enn hampshirekrysningene. Begge rasene oppnådde en god kjøttprosent, den var i snitt 59,9 for durockrysningene, mens hampshirekrysningene oppnådde en kjøttprosent som var 0,5 %-poeng høyere.   

65 kroner mer pr. slaktegris med Norsvin Duroc som far 

Når man beregner dekningsbidraget på de to krysningene, skiller det 65 kr pr. slaktegris i favør Norsvin Duroc. Denne forskjellen er beregnet ut ifra slakteverdi, smågriskostnad og fôrkostnad. For en besetning med 2100 slaktegris kan dette utgjøre en økt fortjeneste på 135.000 kr pr år. Effekten av kortere framfôringstid for duroc er ikke med i dekningsbidraget og vil dermed komme i tillegg 

Renere binger når Norsvin Duroc er far til slaktegrisen 

I forsøket ble det også gjort en vurdering av renhet i bingene to ganger pr. uke under hele forsøksperioden. Hvis mindre enn 25 % av liggearealet i bingen var møkkete ble det gitt score 1. Dersom 25-50 % av liggearealet var møkkete ble det gitt score 2, mens det ble gitt score 3 dersom mer enn 50 % av liggearealet i bingen var møkkete. Gjennomsnittscore var 1,1 hos durockrysningene og 1,6 hos Hampshirekrysningene. Hele 48 % av bingene med durockrysninger fikk score 1 i hele perioden, mens kun 12 % av bingene med hampshirekrysninger oppnådde det samme. Kun 3 % av bingene med durockrysninger fikk score 3 i løpet av slaktegrisperioden mens det det var 36 % av bingene med hampshirekrysninger som hadde score 3, og de fleste av disse over flere uker. Slaktegris med duroc som far kom altså også her best ut med klart renere binger. Den økonomiske verdien av renere binger er ikke beregnet.  

 Alle grisene hadde TN70 som morrase og de ble fasefôret med Format Stjerne 130 og Format Vekst 110. I forsøksfjøset er det en avdeling med våtfôring og en avdeling med tørrfôring. Det er konvensjonell gris i forsøksfjøset (ikke SPF). Forsøket er utført hos en av Felleskjøpets feltforsøksverter i perioden november 2020 til februar 2021. Det var totalt 592 griser i forsøket.  

 

Tabellresultater  

P-verdi mindre enn 0,01 anses som signifikant (statistisk sikker). Dette betyr at alle forskjeller i tabellen er signifikante. 

Renhet og fôropptak ble registrert pr binge (totalt 64 binger) mens øvrige egenskaper ble registrert pr individ (588 griser).  

Verdiene er beregnet i en modell med rase, kjønn, avdeling og slaktevekt. 

 

  D x TN70  H x TN70  Forskjell  P-verdi 
Renhet (poeng)  1.14  1.57  -0.42  <.0001 
FEn/kg tilvekst  2.58  2.71 
-0,13
<.0001 
Daglig tilvekst (gram/dag)  1211  1155  56.0  <.0001 
Kjøttprosent (%)  59.9  60.4  -0.5  0.0022 
Slaktevekt (kg) 

  

89.2  87.4  1.8  <.0001 

 


Kontaktpersoner 

Målfrid Narum, Markedssjef i Norsvin SA, mobil 90914566 

Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA og daglig leder i Norsk Duroc AS, mobil 95109167