Helse

Norsvin rystet over funn i Rogaland

04.12.2017

Mattilsynet har avdekket svært dårlige forhold hos enkelte slaktegrisprodusenter i Rogaland. Norsvin er rystet over forholdene; - vi tar fullstendig avstand fra det dyreholdet som her avdekkes, sier administrerende direktør i Norsvin SA Olav Eik-Nes. 

Les mer

Oppdatert informasjon om smittevern

13.11.2017

Informasjonsmateriellet om smittevern for ansatte i norsk husdyrproduksjon, «Smittesikker» er nå oppdatert med informasjon om testing for MRSA.

Les mer

Fortsatt mangelfulle rutiner rundt MRSA-testing av folk

08.02.2017

Testing av folk er et viktig tiltak i myndighetenes og næringas felles arbeid mot MRSA. Allikevel er vår erfaring at praksisen varierer på de ulike legekontorene, og mange opplever fortsatt å bli avvist når de ønsker å teste seg, uten å bli henvist videre.

Les mer

Hva er effekten når grisene smittes med pandemisk influensavirus?

21.12.2016

Det har vært et av de sentrale spørsmålene i en ny doktorgradsstudie, som har sett på smitteveier til avlsbesetninger og konsekvenser av smitte på Delta, i forbindelse med utbruddet av (H1N1)pdm09 virus.

Les mer

Ny veileder og nye anbefalinger for LA-MRSA/MRSA

21.12.2015

Mattilsynet har i dag lagt ut oppdaterte anbefalinger for testing, behandling og smittebeskyttelse i forbindelse med MRSA og LA-MRSA på sin hjemmeside. Bakgrunnen for oppdateringen er at man nå har fått mer kunnskap om hvordan smitten kommer inn i besetningene.  Målsettingen er å holde MRSA ute av norske husdyrbesetninger, og alle som skal jobbe med husdyr bør være fri for MRSA-smitte. Mattilsynet anbefaler at alle som tror de kan være smittet om å teste seg. I Norge har vi ikke gitt opp arbeidet med å hindre MRSA i svinebesetninger og i 2015 er det bare funnet 4 positive besetninger. 

Les: Informasjon til personer i kontakt med husdyrbesetninger.

Les mer

MRSA: Informasjon om testing av folk og smittebeskyttelse

05.10.2015

Smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. I vårt arbeid med å holde norsk svineproduksjon fri for MRSA, er derfor testing av folk en viktig faktor. Her følger oppdaterte råd. 

Les mer

Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard

05.10.2015

Utover testing av personer er smittebeskyttelsestiltak avgjørende for å unngå MRSA-smitte. I mai ble det tatt inn oppdaterte smittebeskyttelseskrav spesielt rettet mot MRSA i KSL-standarden for svin.

Les mer

Status MRSA i Rogaland

04.09.2015

Mattilsynet har onsdag 9. september fått bekreftet av Veterinærinstituttet at fem svinebesetninger i Rogaland er positive for MRSA-bakterier.

Les mer

LA-MRSA påvist i Rogaland

01.09.2015

Mattilsynet har fått bekreftet at det er bakterier av typen LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) i formeringsbesetningen i HÅ kommune i Rogaland, som ble båndlagt forrige uke. 

Les mer

– En katastrofe for hver enkelt svineprodusent

28.08.2015

Det sier Olav Eik-Nes, adm. dir. i Norsvin, til Bondebladet etter påvisningen av MRSA i en formeringsbesetning i Rogaland. Dette er første gangen at sykdommen dukker opp så høyt i avls- og helsepyramiden. 

Les mer

MRSA i formeringsbesetning i Rogaland

27.08.2015

Mattilsynet har fått bekreftet at det er påvist MRSA i en besetning i Hå kommune i Rogaland. -Det er første gang vi finner MRSA i en formeringsbesetning her i Norge, sier avdelingsleder i Mattilsynet, Odd Ivar Berget. – Situasjonen er krevende.

Les mer

Bekreftet funn av LA-MRSA i Oppland

17.08.2015

Mattilsynet opplyste før helgen at besetningen i Gran kommune i Oppland med sterk mistanke om LA-MRSA er bekreftet positiv av Veterinærinstituttet. Arbeidet med å kartlegge og ta prøver av kontaktbesetningene er godt i gang. 

Les mer

Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Oppland

11.08.2015

Det er mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Oppland. Mistanken er basert på foreløpig resultater fra prøver Mattilsynet tok i besetningen i uke 32. Besetningen har kombinert produksjon, med smågris, purker og slaktegris. 

Les mer

Nyttig info hvis du skal testes for MRSA

16.07.2015

Folkehelseinstituttet vil oppdatere MRSA-veilederen med informasjon om testing av personer i kontakt med svinebesetninger. Før dette er på plass, kan dette være nyttig informasjon å ta med til lege.

Les mer

Forskrift om MRSA-kompensasjon fastsatt

29.06.2015

Forskrift om kompensasjon for produksjonstap ved nedslakting som følge av MRSA er nå fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å bidra til å sikre human helse langs hele produksjonskjeden. Det er ikke gjort store endringer i kompensasjonen til svineprodusentene i forhold til forslaget som var sendt på høring.

Les mer

Bestill legetime før du drar på ferie!

25.06.2015

Vi erfarer at det ofte er ventetid for å få legetime. Svineprodusenter som allerede nå vet at de i ferien skal til utlandet og oppsøke svinemiljøer, bør passe på å bestille time for MRSA-test umiddelbart etter planlagt hjemkomst. 

Les mer

Bekrefter funn av MRSA i to besetninger på Haugalandet

20.05.2015

De to slaktegrisbesetningene som Mattilsynet forrige uke varslet at hadde sterk mistanke om MRSA-smitte, er nå bekreftet positive. Det gjennomføres utslakting og påfølgende sanering. 

Les mer

Vil ta MRSA-kampen, men etterlyser gode erstatningsordninger

20.04.2015

Som eneste land i verden har Norge mulighet for å holde svinepopulasjonen fri for antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA). Nå trues kampen, fordi svineprodusentene ikke får god nok kompensasjon etter utslakting av smittede besetninger.

Les mer

Norsvins høringssvar om kompensasjon ved LA-MRSA

10.04.2015

"LA-MRSA er ingen smittsom dyresykdom og bøndene skal derfor ikke dekke kostnadene ved sanering", det er Norsvins hovedbudskap i høringssvaret som er oversendt Landbruksdirektoratet.

Les mer

Bekrefter funn av LA-MRSA i en svinebesetning i Nordland

09.04.2015

Svinebesetningen i Nordland med sterk mistanke om LA-MRSA er bekreftet positivt, det melder Mattilsynet. Totalt var det mistanke om smitte på tre gårder; en er negativ, mens prøvene fra den siste gården er foreløpig ikke ferdig analysert.

Les mer

Oppdatert regelverk for immunologisk kastrering

09.04.2015

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) er oppdatert og gjelder fra 7. april 2015. Oppdateringen er gjort på bakgrunn av erfaringene så langt med metoden og tidligere regelverk.

Les mer

LA-MRSA og tiltak

10.03.2015

15 av totalt 30 mistenkte besetninger har nå testet positivt for LA-MRSA. Mattilsynet regner ikke med at det kommer nye mistenkte besetninger. Norsvin er svært opptatt av at en samlet svinenæring nå setter inn alle tiltak for å hindre at ytterligere smitte kommer inn i norske grisehus.

Les mer

15 besetninger bekreftet smittet i LA-MRSA-utbrudd

08.03.2015

Femten besetninger har nå fått bekreftet LA-MRSA-smitte. Arbeidet med å sanere besetningene er i gang. Næringen fokuserer nå på en ytterligere forbedring av smittebeskyttelsen i norske svinebesetninger.

Les mer

Kartleggingen av LA-MRSA fortsetter

24.02.2015

Etter at det ble bekreftet funn av LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag 18. februar, er det nå 27 kontaktbesetninger som er pålagt restriksjoner.Arbeidet med å kartlegge og ta prøver av kontaktbesetningene fortsetter, og det forventes nye prøvesvar denne uken. 

Les mer

Bekreftet funn av LA-MRSA

18.02.2015

I dag kom prøvesvarene som bekrefter funn av LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag. Det er pålagt restriksjoner på denne besetningen og på kontaktbesetningene. 

Les mer

Mistanke om LA-MRSA

13.02.2015

Det er mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag. Mattilsynet følger opp besetningen og dens kontaktbesetninger i samsvar med forvaltningsmodellen som ble brukt ved overvåkning av LA-MRSA i 2014. Les mer på Mattilsynets hjemmeside

Les mer

Full erstatning ved MRSA

06.10.2014

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har nå lekket en positiv nyhet fra Statsbudsjettet. Bøndene som må slakte ned besetningene sine på grunn av antibiotikaresistente bakterier skal ikke lenger lide tap for dette.

Les mer

Mangel på erstatning truer kampen mot MRSA

17.09.2014

«Frykter MRSA-kampen havarerer», skriver Bondebladet, og sikter til mangelfulle erstatninger og sen utbetaling, noe som kan true MRSA-bekjempelsen.
Besetninger som har gjennomført sanering ennå ikke har fått erstatningsutbetalinger, eller så har de kun fått utbetalt deler av beløpet de skal ha krav på etter gjeldende ordninger. I tillegg er det stor frustrasjon over at erstatningsbeløpene er for lave. Disse forholdene gjør at man frykter at svineprodusenter ikke kan og vil støtte opp om målsettingen om å bekjempe LA-MRSA i fremtiden.

Les mer

Svinenæringa støtter målet om å utrydde LA-MRSA

14.04.2014

Svinenæringa og myndigheter samarbeider tett for å bekjempe LA-MRSA. Våren 2013 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger.

Les mer