Ingris årsstatistikk 2017

25.05.2018

Ingris årsstatistikk 2017 er nå sendt ut til alle medlemmer i Ingris og andre fagpersoner. I papirutgaven er det dessverre feil i tabellen «Besetninger gruppert etter type/rase slaktegris» øverst på s. 28. En rettet versjon av tabellen er lagt ut i PDF-utgaven av årsstatistikken her på hjemmesiden. Det er noen endringer i resultatene for grupperingene Hampshire, hybrid og blanding, mens tallene for alle og Duroc er uforandret.

Oppdatert årsstatistikk finner du her.

Les mer

Stor lønnsomhet i å redusere purketallet

24.05.2018

I dag produseres det 3 % mere svinekjøtt enn hva vi trenger. Dette gir ca. kr 1,85 for lav utebetalingspris per kg kjøtt, og en samlet næring taper 250 millioner kroner i året. Dersom alle reduserer purketallet vil vi oppnå en «kindereggeffekt»; sterk lønnsomhetsforbedring på de gjenværende purkene og bedre plass for smågrisen. I neste omgang gir dette bedre dyrevelferd, mindre stresset gris og bedre resultater videre i oppfôringsperioden.

Les mer

Topigs Norsvin med et godt resultat

24.05.2018

Topigs Norsvin er et av verdens største selskaper innen svinegenetikk. Norsvin SA er en av eierne av selskapet og norsk svinegenetikk blir distribuert ut i det internasjonale markedet via Topigs Norsvin. I 2017 oppnådde Topigs Norsvin et driftsresultat (EBIT) på 9,4 millioner € (nærmere 90 millioner norske kroner). Dette er en økning på 140% sammenlignet med 2016, da resultatet var 3,9 millioner €. 

Les mer

Jordbruksoppgjøret

16.05.2018

Partene kom i kveld til enighet om en totalramme på 1100 millioner kroner, hvorav 770 milioner kommer som økte budsjettmidler. I det store bildet mener vi at det må tolkes positivt.

Les mer

Høringssvar ny genteknologilov

16.05.2018

Avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og Aquagen  har gitt følgende felles uttalelse til Bioteknologirådets høring om ny genteknologilov:

Les mer

Forventninger om muligheter for regulering

04.05.2018

Norsvin er positive og forventningsfulle til følgende setning i tilbudet fra staten om markedsregulering på svin: "På bakgrunn av dette foreslår statens forhandlingsutvalg at partene i forhandlingene drøfter tiltak som kan bidra til å håndtere den aktuelle markedssituasjonen." Norsvin mener at dette er en åpning som er svært viktig spesielt sett i lys av siste prognose med svært stor overproduksjon.

Les mer

God helse og godt miljø

04.05.2018

Hør hvor viktig det er med fokus på og ekstra oppfølging av de minste etter avvenning for å få dem godt i gang i smågrisperioden. Sortering etter størrelse og ledige binger for utsortering er viktige verktøy i tilvekstperioden. Det er avgjørende å få alle grisene på beina hver dag for å fange opp sjuke dyr. Luftfuktighet, temperatur og trekk påvirker grisenes trivsel slik at oppfølging av miljø og ventilasjon er avgjørende for god helse og gode resultater.

Les mer

Vesentlig høyere overproduksjon

02.05.2018

Dagens prognose fra Nortura totalmarked viser en overproduksjon på 4300 tonn mot sist prognose på 2600 tonn. Det er den store effektivitetsveksten på over 2% på purker samt en forventing om lavere salg som gir det stor overskuddet.

Les mer