Ingris – praktisk registrering, bruk av resultater og ny tilvekstdel

23.03.2018

Hør hvorfor Ingris er viktig som verktøy for styring, resultatmåling og dokumentasjon. Har du gode systemer og registrerer du under veis tar det ikke mye tid. Få tips til praktisk registrering. Den nye tilvekstdelen i Ingris for smågris og slaktegris, som kan brukes både på PC, nettbrett og telefon, er enkel å bruke og gir god oversikt.

Les mer

Prisene ned

22.03.2018

Nortura melder nå at smågrisprisen går ned med 10 kroner fra mandag 26. mars. Prisen blir dag 740 kroner for en helsegris på 25 kg. Vi har også fått melding om at utbetalingsprisen for svinekjøtt går ned med 50 øre/kg fra 2. april. Denne nedgangen er begrunnet med økende markedsutfordringer.

Les mer

«På Bettet» til Norsvin Rogaland

22.03.2018

På Norsvins årsmøte ble Norsvin Rogaland tildelt årets På Bettet-pris. Dette er en æresbevisning som går til et fylkes- eller lokallag som har utmerket seg i året som gikk. Norsvin Rogaland, som er Norsvins største fylkeslag med 369 medlemmer, har i 2017 utmerket seg på en rekke fronter.

Les mer

Norsvin søker ny karantene

22.03.2018

Norsvin trenger ny karantene for oppstalling av råner.

Les mer

Ledig stilling: Avlskonsulent

20.03.2018

Vi søker etter avlskonsulent til et 3 års vikariat med oppstart senest 1. august 2018.

Les mer

Gjenvalg på Heggheim

20.03.2018

På Norsvin SA sitt årsmøte på Hamar i dag, ble Geir Heggheim, Rogaland, gjenvalgt som styreleder. Ny i styret ble Tor Henrik Jule, Trøndelag, valgt. Jule er tidligere fylkesleder i Norsvin Trøndelag og han driver en duroc avlsbesetning.

Les mer

Styreleders tale til årsmøtet

19.03.2018

- Norsk svineproduksjon trenger dedikerte bønder som står opp om morgningen og går ut i fjøsene sine for å stelle godt med dyra sine. Vi trenger bønder som er fremover lente og som tenker at de produserer mat til folk som bryr seg om hvordan vi produserer maten. Den siste tids medieoppslag har vært et tilbakeslag med henblikk på hvordan vi ønsker at omverden skal tenke om oss. Vi er stolte bønder som skal produsere trygg mat, under gode dyrevelferdsmessige forhold. Og da kan vi ikke tillate at noen driver sin produksjon på en måte som ikke er akseptabel. Vi er nødt til å gjenvinne tilliten ved å sørge for at alle norske svineprodusenter steller godt med dyra sine!

Slik startet styreleder Geir Heggheim sin tale til årsmøtet. Resten av talen kan du lese her:

Les mer

Årsmøtet er i gang på Hamar

19.03.2018

Første innleder ut om dagens tema Dyrevelferd er Karen Johanne Baalsrud, Direktør for planter og dyr i Mattilsynet. Baalsrud snakket blant annet om dyrevelferd og Mattilsynets rolle. – Funnene som er gjort i tilsynsrunden hos slaktegrisprodusenter i Rogaland, og som har fått medias oppmerksomhet er en stor belastning for ei næring hvor de aller fleste har ting i orden, sa Baalsrud. 

Les mer