Kartlegging av grisens kropp ved bruk av atlas

20.10.2017

Kan vi finne ut hvor mye bacon grisen har før vi sender den til slakteriet? Kan vi velge ut råner som fedre til slaktegrisen som har mye indrefilet? Hvordan vil skjelettet til grisen gjenspeile at vi ønsker store skinker? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker svar på i et nytt forskningsprosjekt i Norsvin.

Les mer

Hvem er vi?

19.10.2017

Norsvin er griser og folk, eiere og ansatte. Møt noen av de som på ulike måter har en hverdag preget av utvikling og produksjon av norsk gris.  

Les mer

Norsvin Landsvin på kinesisk jord

12.10.2017

Topigs Norsvin har levert 455 Norsvin Landsvin, hovedsakelig råner, til Wens Foodstuff Group i Kina. Eksporten er en del av en langsiktig avtale med Wens, som er Kinas største produsent av svinekjøtt.

Les mer

Norsvinskolen: Kurs for utenlandske røktere 1. - 2. november

06.10.2017

Norsvin tilbyr et todagerskurs i norsk svineproduksjon tilpasset utenlandske røktere. Kurset holdes på engelsk, og legger vekt på å gi deltagerne kunnskap om norsk regelverk for hold av gris og krav til dyrevelferd og smittevern.  

Les mer

Topigs Norsvin bygger ny teststasjon i Canada

05.10.2017

Topigs Norsvin investerer 10 millioner Euro i en ny teststasjon for råner i Manitoba, Canada. Her vil det testes 7500 råner årlig, blant annet ved bruk av CT-teknologi og programvare utviklet av Norsvin i Norge.

Les mer

Norsvinskolen: Inseminasjonskurs 31. oktober

03.10.2017

Norsvinskolen arrangerer nytt inseminasjonskurs på Hamar i oktober. Kurset er for eiere og røktere som skal inseminere purker i egen besetning.  

Les mer

Norsvinskolens Fagseminar 2017

26.09.2017

Vi har gleden av å invitere til årets Fagseminar i regi av Norsvinskolen. Gjennom et innholdsrikt program byr vi på to dager med oppdatert fagstoff innen tema som SPF og helse, fôring og teknologi. Dette blir en viktig arena for faglig påfyll innen svineproduksjon!

Les mer

Stabil svineproduksjon

26.09.2017

Norsvins salg av sæd viser fortsatt stor stabilitet. Statistikken fra de siste tre måneder, der siste måned er august, viser at salgstallene ligger 0,8 % over tilsvarende måneder i fjor. Hittil i 2017 ligger tallene 0,6 % under fjoråret.  

Les mer