Bedre oversikt med registreringer

Bedre oversikt med registreringer

Se hvordan registreringer gjør at du kan følge godt med på egen drift og se hvilken retning resultatene endrer seg. Du kan gjøre justeringer i drifta og se effekten av dette. Registreringer handler mye om rutiner, det tar ikke mye tid og timene du bruker kan fort bli svært lønnsomme. Registreringene er viktig dokumentasjon på drifta om uhellet skulle være ute.

Årets studieopplegg "Full kontroll fra avvenning til slakt" består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Se videoen "Bedre oversikt med registreringer" her.

Denne videoen er én av totalt seks videoer som er laget til årets studieopplegg. Målet med årets studiehefte er å øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd. Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under "Fagprodukter" i meny-linjen.