Fôringsbrosjyre for TN70

Fôringsbrosjyre for TN70

Hybridpurka TN70 har vært på markedet i 1,5 år i Norge. Vi ser allerede at den nye genetikken gir gode resultater. TN70-purka er robust, sjølgående og produktiv og har større evne til å avleire fett enn LY-purka. Dette gir ekstra kroppsreserver og bedre holdbarhet som mordyr. Norsvin lanserer nå en kortfattet fôringsbrosjyre som er ment som et hjelpemiddel og en retningslinje for hvordan man bør legge opp en fôringsstrategi basert på TN70-purkas ernæringsmessige behov. 

Et av hovedbudskapene i brosjyra er at man ikke bør bruke kun ett fôr til purkene gjennom hele produksjonssyklusen. Det ernæringsmessige behovet til dyra varierer mye gjennom oppdretts-, drektighet- og dieperioden, og bruker man samme fôrtypen i alle stadier fører det til overfôring av næringsstoffer i enkelte perioder og underfôring i andre perioder. Begge deler er kostbart både for dyr og produsent. Man skal skynde seg langsomt med TN70-purka. Ved å kjøre for hardt på i oppdrettsperioden vil de komme tidlig i brunst, men det kan gå utover holdbarheten. Brosjyra inneholder forslag til fôrkuver både i oppdrettsperioden, drektighetsperioden og dietida, men husk at valg av fôrings- og opptrappingsstrategi vil variere med fôrtypen som brukes og fôrets næringsinnhold. Det er derfor alltid lurt og konsultere med fôrkonsulenter og rådgivere når dere skal legge en strategi for deres egen besetning. 

Fôringsbrosjyren kan du laste ned her.