Fortsatt for mye gris, ingen overraskelser

Fortsatt for mye gris, ingen overraskelser

Totalmarked for kjøtt og egg har nettopp laget prognose for 2018 og samtidig revidert markedsprognosen for 2017. Prognosen for år 2018 viser 2200 tonn for mye svinekjøtt, mens den reviderte prognosen for i år viser en overproduksjon på 1200 tonnn. 

Den forrige prognosen for i år, satt opp i juni, viste 1100 tonn for mye. Vi har altså en liten økning på 100 tonn for 2017.

Bak prognosen for 2018 ligger 1 % nedgang i antall bedekninger i forhold til hva vi forventer i 2017, 2 % effektivitetsøkning og uendret slaktevekt. Engrossalget forventes å øke med 1 %, etter uendret prisnivå (60 øre under dagens målpris).

Importen er forutsatt å bli på 1500 tonn, - som stammer fra 750 tonn spekkimport, 150 tonn av WTO-kvota (kvota 1.381 tonn) og 600 tonn fra EU-kvota.

2018

 (sept. – 17)

Produksjon Import Salg Diff
Tonn % endr. Tonn Tonn % endr. Tonn
Svin 138700 1 1500 138000 1       2200
Storfe 85700 2 7570 101300 ÷ 1 ÷ 8100
Sau/lam 26300 1 1006 25600 ÷ 5 1700

Dersom markedsprognosen fordeles ut over året 2018, ser vi at overskuddet i årets 1. tertial neste år forventes å bli på 2131 tonn. I 2. tertial forventes det 839 tonn for mye, mens i det siste tertialet er en underdekning på 762 tonn. Det viser helt klart nødvendigheten av reguleringslageret og balansering gjennom året.

Dersom vi ser på markedssituasjonen hittil i år (uke 34), så er produksjonen redusert med 2 % og salgsvolumet er på samme nivå som fjoråret. Markedsoverskuddet så langt i år er på 2226 tonn. Av dette er 1620 tonn eksportert i hht WTO-kvota. På lageret er det nå 1429 tonn svinekjøtt, sammenlignet med 2467 tonn i fjor. Prisen som tas ut i markedet ligger nå 81 øre under målprisen og det trekkes fortsatt 150 øre i omsetningsavgift.