Hvem er vi?

Hvem er vi?

Norsvin er griser og folk, eiere og ansatte. Møt noen av de som på ulike måter har en hverdag preget av utvikling og produksjon av norsk gris.  

 

 

 

 

Artikkelen er hentet fra Norsvins årsmagasin for 2017. Vi spurte: 

1) Hvordan er din arbeidshverdag?

2) Hvilke utfordringer møter du?

3) Hva er det beste med jobben?  

 

Yrker Sølvi

Sølvi Gravem, Stasjonsveterinær, Hamar, Hedmark

1) Jeg veksler mellom å være på kontoret og ute i besetningene våre, både på Delta, Hammerstad-karantenen, seminstasjonen og i eksportkarantenene. Jeg har ansvar for dyrehelse og smittebeskyttelse i disse besetningene. Det inkluderer blant annet rutinemessige prøver og behandlinger, sjukdomsbehandlinger og prøver og behandlinger i forbindelse med eksport. Jeg er også med og holder eierinseminasjonskurs og andre foredrag.

2) Den største praktiske utfordringen er at jeg er i flere besetninger, og at disse har forskjellig helsestatus, så jeg må planlegge nøye hvor jeg skal når.

3) Varierte arbeidsdager, veldig godt arbeidsmiljø, trivelige og engasjerte kolleger og interessante faglige utfordringer og diskusjoner.

 

Yrker Hestegrei

Sigmund K. Hestegrei, Landsvin foredlingsbesetning, Verdal, Nord-Trøndelag

1) Min arbeidshverdag er spennende, utfordrende og krevende. Har tre fjøs, som gjør det krevende, to gamle som gjør at det er utfordrende og foredlingsbesetning som gjør det spennende.

2) Det er utfordrende å oppnå ei rasjonell drift når dyra er i tre forskjellige fjøs.

3) Det beste med å være svineprodusent må være det å forsyne nordmenn med god kvalitetsmat, som er trygg å spise. Samtidlig er det å få jobbe med dyr og biologi veldig interessant. Spesielt interessant bli det, når vi får være med på å avle frem den beste grisen i verden!

 

Yrker Erikstein

Hans-Ole Sætra Erikstein, Smågrisprodusent, Bø i Telemark

1) Som svineprodusent og bonde har jeg en svært variert arbeidshverdag. Vi driver ved siden av svineproduksjon med korn og frøproduksjon, litt leiekjøring og graving, samt at jeg har noen tillitsverv. Siden vi tok over i 2009 har vi også videreutviklet gården en god del slik at det har vært mye byggeaktivitet.

2) Hverdagen er jo full av utfordringer som må løses, men heldigvis har vi sluppet unna de store katastrofene. Tenker med skrekk og gru på de som får hverdagen snudd på hode over natten grunnet MRSA eller lignende. Vi har vært heldige så langt.

3) Jeg er ikke vokst opp med gris, men føler virkelig jeg har truffet på produksjon. Grisen responderer utrolig godt på riktige grep og avlsfremgangen de siste årene er nesten ikke til å tro. De produksjonsresultater jeg trodde var uoppnåelige for bare noen år siden er plutselig hverdagslig. Utrolig spennende å være en del av et så innovativt miljø. Nå gjelder det bare å få markedet i balanse.

 

Yrker Børsheim

Bente Børsheim, Slaktegrisprodusent, Vega, Nordland

1) Arbeidshverdagen min går ut på å stelle med grisene mine. Til vanlig er det å gjøre rent, strø å se til at alle har det bra, sjekke at alt fungerer som det skal og forefallende vedlikehold. Jobber og en del ute med alt det andre man gjør på en gård. Hver femte uke er det full fart med mottak av smågris, sending og vasking.

2) Utfordringer er det vel ikke så mange av, det er helst problem som tar litt lenger tid å løse.

3) Det beste er å få jobbe med dyr, å da grisen. Liker at ting skjer fort, og at man har mulighet til å justere hva man gjør fortløpende for å oppnå best mulig resultat. Spennende å regne på resultat for hver pulje. Samholdet i svinenæringen på Helgeland er jo også supert, og gjør at man føler tilhørighet.

 

Yrker Bekkeheien

Bjørn Ståle Bekkeheien, Smågrisprodusent, Nærbø, Rogaland

1) Min arbeidsdag er travel men varierende og givende både med smågris- og melkeproduksjon.

2) Utfordringer i hverdagen er viktig, om en i tillegg klare å løse de er det kjempe.

3) Det beste med å være grisebonde er å få jobbe med dyr, men også ha mange og positive kolleger som driver deg fram og inspirerer. Supersosialt å være grisebonde.

 

Yrker Wenche

Wenche Helseth, Brand and Marketing Manager, Topigs Norsvin

1) Arbeidsdagen min er som regel på kontoret på Hamar eller i Nederland. Jeg føler meg heldig som får jobbe med det likeste jeg vet; treffe masse nye mennesker og å jobbe med gris. Jeg har en kreativ jobb og får bruk for kreativiteten når jeg jobber med alle de ulike landene hvor vi har datterselskaper.

2) Det kan til tider være krevende når arbeidsdagen i Asia starter rundt kl 04 på natta vår tid, Europa er på samme tid som oss, mens arbeidsdagen fortsetter etter kl. 16 vår tid i Nord- og Sør-Amerika.

3) Det beste med å jobbe i Topigs Norsvin er å få være del av et internasjonalt miljø, alle de hyggelige kollegaene rundt om i verden og få være stolt markedsfører av Topigs Norsvins genetikk.

 

Yrker Aina

Aina Stormo, Forsøkstekniker, Hamar

1) Som forsøkstekniker på Delta Råneteststasjon og litt på Seminstasjonen går jobben min i hovedsak ut på å stelle med rånene, så dem har det best mulig. Alt fra mottak i testfjøsen til tapping på seminstasjon. I tillegg til daglig vedlikehold i fjøsene.

2) Det er lite utfordringer med gode og innarbeidede rutiner, bra teamwork med kollegaer som ser hva som må gjøres og selvsagt kaker, som gjør at arbeidsinnsatsen hos alle er på topp med godt humør.

3) Fremoverlent abeidsgiver, trivelige kollegaer og verdens beste råner!

 

Yrker Arild

Arild Helberg, Avlskonsulent, Region Øst

1) Som avlskonsulent utfører jeg felttest på ungpurker ute i foredlingsbesetningene. Felttesten, såkalt unggrismåling, inkluderer vekt-, spekk- og muskelregistrering, samt bedømming av en rekke eksteriøregenskaper. Rådgiving og diskusjoner omkring avlsarbeidet er en viktig del av arbeidet. Besetningsbesøk i formeringsbesetningene med hensyn på avlsrådgiving og oppfølging inngår også i stillingen.

2) I arbeidshverdagen møter jeg ulike utfordringer, alt fra griser som ikke alltid er like samarbeidsvillige, til kortere og lengre reisevei i all slags vær og vind. Under diskusjoner med produsentene dukker det også gjerne opp spørsmål jeg ikke alltid kan svare på, men som bringes videre til rette vedkommende i Norsvin. Det går begge veier, selv lærer jeg mye av de dyktige produsentene rundt om i landet.

3) For min del er den varierte arbeidsdagen definitivt det beste med jobben i Norsvin. Etter lange dager ute i felt, noe jeg for øvrig trives veldig godt med, er det fint innimellom å ha kontordager på Hamar. Da får jeg mulighet til å følge opp besetningene med utgangspunkt i registreringene produsentene gjør i Ingris, i tillegg til resultater fra felttesten. Vil også trekke fram et svært godt arbeidsmiljø i Norsvin, med veldig mange hyggelige, jordnære og ikke minst dyktige kolleger.

 

Yrker Tale

Tale Marie Karlsson Drangsholt, Forsker, Ås, Akershus

1) Jeg har kontor på Ås hvor jeg driver med forskning og utvikling av svineavlen. Akkurat nå sitter jeg for eksempel sammen med Jørgen Kongsro med flere, og forsøker å finne ut hvordan vi kan avle en gris med mer og bedre bacon. Som så mange andre i Norsvin holder jeg også noen foredrag og er med på diverse møter.

2) Det er mye å rekke over, og mange som har mange jern i ilden.

3) At jeg får jobbe i et spennende fagmiljø med høye ambisjoner. Jeg opplever at alle i Norsvin jobber mot samme mål - å utvikle verdens beste gris!

 

Yrker Krog

Arne Krog, Kombinertprodusent, Ørje, Østfold

1) Min arbeidsdag varierer med årstidene og syklusen i grisehuset. Som kornprodusent har vi noen hektiske uker ute på jordene vår og høst, men dagen begynner og slutter alltid i grisehuset. De fleste dagene jobber jeg der selv, men noen dager kommuniserer jeg bare med røkteren på morgenen. Kvelden avsluttes alltid med en runde i grisehuset. En del dager i året går også med til møter og forberedelser som styremedlem i Norsvin. På vinteren bruker jeg en del tid på å føre og analysere eget regnskap.

2) Utfordringen kan være å få tiden til å strekke til når arbeidstoppene i kornproduksjonen og svineproduksjonen oppstår samtidig. Styremøter og andre møter kan også komme inn i hektiske perioder. Da er det viktig å ha bra systemer og gode støttespillere i familie og ansatte.

3) Det beste med å være svineprodusent er den responsen grisen gir når en steller godt og tar de rette valgene. Da er det mulig å oppnå svært gode resultater i produksjonen som igjen gir godt økonomisk utbytte. Videre liker jeg det varierende arbeidstrykket som er i et puljedriftssystem. Det gir mulighet til å planlegge aktiviteter i rolige perioder.