Julehilsen fra direktøren

Julehilsen fra direktøren

Det er snart jul og tid for å skrive en kort oppsummering om status og framtidsutsikter for Norsvin og vår næring.

Etter siste ukers fokus på dårlig dyrevelferd er vi blitt påminnet om at vi har en stor oppgave foran oss som må løses både holdningsmessig og praktisk. Vi har lagt lista veldig høyt når det gjelder helse- og dyrevelferdsstandard, og vi har faktisk vedtatt at den skal trappes opp ytterligere, men ord må bli til handling. Desto større blir fallhøyden når en opplever at ting ikke er ”på stell”. Jeg føler meg imidlertid trygg på at vi sammen skal løse de utfordringene som de siste ukene har minnet oss på. Det betyr at svinenæringen trenger et solid løft, og det kommer ikke av seg selv. Det vil kreve at hele verdikjeden står sammen og løfter i takt. Når jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes med dette, er det fordi jeg vet at dere som produsenter ønsker det, og at dere har vist at fokus på kvalitet, etikk og produksjonsfaglig utvikling alltid har lønt seg, både omdømmemessig og økonomisk.       

Historisk vil året 2017 inngå som et svært innholdsrikt år for norsk svineavl. Året viser gode avlsresultater med stor avlsframgang for både Norsvin Landsvin og duroc. Det er spesielt gledelig å registrere en historisk avlsframgang både genetisk og fenotypisk for duroc. Årsaken til den flotte utviklingen for begge raser er det gode arbeidet som legges ned hver dag hos våre dyktige avlsbesetninger og ansatte.   
 
Året 2017 har også vært året der det, gjennom ulike vedtak og prosjekter, har blitt lagt til rette for nye teknologiske og faglige områder som vil komme til å prege Norsvin sitt avlsarbeid i framtida med økt verdiskaping for vår næring som resultat. For det første har Norsvins styre vedtatt ny strategiplan som innebærer blant annet økt satsing på duroc, utvikling av ny reproduksjonsteknologi, økt satsing på SPF, og tiltak som skal bidra til å styrke næringens omdømme.

En viktig milepæl ble nådd da Norsvin tok i bruk den nye og framtidsrettede seminstasjonen Alfa. Dette er den største enkeltinvesteringen i Norsvins historie, og en investering som skal bidra til ytterligere økt verdiskaping for våre eiere.
 
Til slutt skal vi glede oss over at vårt datterselskap Topigs Norsvin tar større og større markedsandeler og leverer svært gode økonomiske resultater for 2017. Årsaken til den gode utviklingen er først og fremst at TN70-purka, som Norsvins avlsarbeid i høyeste grad står bak, viser svært gode resultater i det internasjonale markedet, og blir omtalt som en av verdens beste hybridpurker. 

Med ønske om ei riktig god jul og ett godt nyttår til dere alle!

Olav Eik-Nes

Olav Eik-Nes er Administrerende direktør i Norsvin SA. 

 

Med vennlig hilsen

Olav Eik-Nes