Liten nedgang i sædsalget

Liten nedgang i sædsalget

Norsvins salg av sæd går svakt nedover. Siste 3-mndrs snitt, der siste måned er mars, viser 1,1 % mindre salg enn samme periode i fjor. Tallene for siste 5-månedersperiode viser en nedgang på 3,1 %.

Ut fra tall fra søknad om dyretallsstøtte ser det ut til at vi fortsatt har en årlig nedgang på 2 % når det gjelder antall avlspurker. Disse tallene rimer godt med utviklingen i Norsvins sædsalg. Dersom vi fortsatt har en effektivitetsvekst på 2 % hos purkene, vil antall slaktegris som produseres være på samme nivå som tidligere. Vi vil derfor fortsatt ha en hårfin balanse i markedet, dersom ikke konsumet av svinekjøtt øker.

Seminstatistikk per fylke for 2016 og 2017 kan dere se her: