Norsvinskole-kurs i driftsledelse

Norsvinskole-kurs i driftsledelse

Norsvinskolen arrangerer kurs i driftsledelse 30. januar til 1. februar 2018. Kurset har fokus på svineprodusenten som bedriftsleder, og hva det innebærer blant annet når det gjelder viktige avgjørelser i produksjonen.  

Som svineprodusent gjør man løpende vurderinger som er avgjørende for drifta, som spørsmål rundt investeringer i maskiner og ulike typer produksjoner. Jobben som svineprodusent innebærer for mange også ansvar for egne ansatte på gården. I drifta er man prisgitt mange av rammebetingelsene i samfunnet rundt oss; det gir muligheter og begrensninger, og veivalg for tas ofte med bakgrunn i disse forholdene. 

Gjennom modulkurset i driftsledelse tar vi opp viktige tema for deg som svineprodusent og bedriftsleder. Kurset er et av Norsvinskolens tre modulkurs. Hvert av de tre hovedkursene strekker seg over tre dager, og deltakere som har gjennomført alle tre kursene får tittelen Cand.Pig.

Kursinnhold: 

  • På dag én fokuseres det mye på økonomi. Asbjørn Schjerve, Norsvin, snakker om lønnsomhetsmål og marginalverdier.
  • Hans Petter Dobloug fra Romedal Regnskap AS, snakker om driftsanalyse av eksisterende produksjon, samt generell analyse av drifta og prosjektplan.
  • Ole Christen Hallesby som jobber som økonomisk rådgiver i landbruket, holder foredrag om flere temaer. Han reflekterer bl.a om «hva skjer rundt meg» og motivasjon. Han snakker om investering og det å se veien videre i produksjonen.
  • Erik Gjestvang fra Gjensidige snakker om forebygging av katastrofer som brann og ventilasjonssvikt, bl.a. på grunn av feil på det elektriske anlegget.
  • Rolf Gunnar Husveg, produsentrådgiver i Fatland, snakker om «planlegging og systematikk i grisehuset» og erfaringer han har opparbeidet seg som rådgiver i svinebransjen gjennom mer enn 20 år.
  • Geir og Mai Aannerud driver en Landsvin foredlingsbesetning, og kommer til Hamar for å presentere deres system i grisehuset gjennom en praktisk gjennomgang av rutiner fra fødsel til slakt.
Om kurset
Type kurs: Modulkurs i driftsledelse 
Tid: 30. januar til 1. februar 2018
Sted: Norsvinskolens kurslokaler i Hamar sentrum
Program: Program Driftsledelse januar 2018
Påmelding: gjøres via Min Side: minside.norsvin.no
Mer informasjon: Har du spørsmål vedrørende våre kurs, ta kontakt med Inger Strickert, tlf. 952 71 625, Epost eller Norsvinskole-rektor Dyre Johan Haug, tlf: 977 51 725, Epost

 

Håper vi sees på Hamar i januar! Velkommen til kurs. 

Logo norsvinskolen