Norsvinskolen: Kurs for utenlandske røktere 1. - 2. november

Norsvinskolen: Kurs for utenlandske røktere 1. - 2. november

Norsvin tilbyr et todagerskurs i norsk svineproduksjon tilpasset utenlandske røktere. Kurset holdes på engelsk, og legger vekt på å gi deltagerne kunnskap om norsk regelverk for hold av gris og krav til dyrevelferd og smittevern.  

Daglige rutiner i svineproduksjon for å forebygge sykdom, samt sikre en god dyrevelferd og gode produksjonsresultater er en viktig del av kurset, og det gis også en kort innføring i Ingris og i avlsarbeidet. Kurset holdes i Norsvins kurslokaler i Teglgården, Storhamargata 42, nabobygget til våre kontorer.

Her finner du program for kurset: Program Norsvin School pig farm workers 2017

Siden kurset vil foregå primært på engelsk, er det viktig at deltakerne forstår engelsk godt, selv om de ikke snakker det flytende. Vi understreker at det vil være god tid til å kommentere og stille spørsmål. Vi vil forklare ekstra når det er behov for det, og legge vekt på at alle skal få med seg det som blir gjennomgått.  

Pris

Kursprisen er kr 3600,- for medlem i Norsvin SA. Dersom fakturamottaker ikke er medlem er prisen kr 4300,-.

Hotell kommer i tillegg med kr 980,- for én natt inkludert overnatting, frokost og kveldsbuffet. 

Faktura sendes etter avholdt kurs. Avmelding etter påmeldingsfristen er kr 800,-. Dersom du uteblir fra kurset betales det full avgift.

Påmelding

Påmelding gjøres innen fredag 20. oktober via Min side eller på e-post til Inger Strickert, evnt via tlf på 952 71 625. 

Husk å oppgi følgende ved påmelding:

  • Kursdeltagers navn, kontaktinformasjon og nasjonalitet
  • Fakturamottaker; navn og adresse
  • Om du ønsker overnatting

 

Vi ønsker velkommen til kurs!

Logo norsvinskolen