Ny veileder for aktivitets- og rotemateriale

Ny veileder for aktivitets- og rotemateriale

Mattilsynet gir nå ut en ny veileder for bruk av aktivitets- og rotemateriale i svinebesetninger.  Formålet med veilederen er blant annet å sikre at grisene skal få dekket naturlige behov, gjennom å gjøre bøndene godt kjent med de gjeldende retningslinjene. 

Veilederen skal benyttes ved kontrollene som Mattilsynet foretar ute i grisehusene, og skal bl.a. sikre like vurderinger over hele landet. 

 

Utdrag fra veilederen, § 21 Aktivitets- og rotemateriale: 

Det er krav om at all gris, også spedgris, skal ha egnet aktivitets- og rotemateriale til enhver tid. Aktivitets- og rotemateriale må dermed tildeles ofte nok til at det er tilgjengelig for samtlige griser når de er aktive slik at det ikke oppstår konkurranse om materialet. Bare strø for å holde bingen tørr regnes ikke som aktivitets- og rotemateriale.

Det er viktig at dyreholderen kan dokumentere når aktivitets- og rotemateriale har blitt gitt til grisene og hvilket materiale eller hvilke materialer som har blitt gitt og i hvilke mengder. 

Veilederen kan leses i sin helhet her: Veileder for tildeling av aktivitets- og rotemateriale for gris (Mattilsynet)

Norsvin mener at veilederen ikke er fullstendig for hva som kan brukes, men et godt verktøy for at produsentene bedre skal kunne vurdere bruken av aktivitets- og rotemateriale.  Det er positivt med ytterligere avklaringer, og man har større forutsigbarhet ved tilsyn, da det vil være enklere å forstå hvordan bruken av strø- og rotemateriale blir vurdert. 

Hele veilederen blir nå sendt ut til Norsvins medlemmer og vil bli bredt omtalt i neste nummer av Svin. 

Se også: Dyrevelferd i fokus

Bruk av strø, aktivitets- og rotemateriale er blant de viktigste tiltakene for god dyrevelferd i svineproduksjonen. Et kontinuerlig fokus på dyrevelferd, er noe av det viktigste ved jobben som husdyrprodusenter. Norsvins oppfordring er klar: sørg for god dyrevelferd i fjøset ditt!

Søk hjelp hos slakteriets helsetjenesteveterinær eller -konsulent om du ønsker bistand og råd rundt tiltak i din besetning. Disse utgjør din regionale rådgivningstjeneste innen dyrehelse og dyrevelferd.

Se også: Helsetjenesten for svin