Økonomisk betydning av redusert fôrforbruk

Økonomisk betydning av redusert fôrforbruk

Få innblikk i hvor mye det er å hente økonomisk ved å redusere fôrforbruket hos både i smågris og slaktegris. Fôrforbruk og daglig tilvekst er viktige nøkkeltall, men det er for få svineprodusenter følger med på dette i dag. Du har mye mer igjen for å jobbe med å redusere fôrforbruket enn å fokusere på kjøttprosenten hos slaktegris. En liten nedgang i fôrforbruket har mye å si for økonomien på bunnlinja.

Årets studieopplegg "Full kontroll fra avvenning til slakt” består av seks filmer og et hefte, som nå er klart til bestilling. Se videoen "Økonomisk betydning av redusert fôrforbruk" her.

Denne videoen er én av totalt seks videoer som er laget til årets studieopplegg. Målet med årets studiehefte er å øke svineprodusentenes fokus på registering, fôrforbruk, tilvekst og dyrevelferd. Heftet kan bestilles i den nye nettbutikken til Norsvin. Du finner det under "Fagprodukter" i meny-linjen.