Stabil etterspørsel i markedet

Stabil etterspørsel i markedet

Så langt i år er det produsert 1 % mindre svinekjøtt enn i fjor (uke 42). Salgstallene er de samme. Overproduksjonen er på 2135 tonn. 1273 tonn ligger på reguleringslager og 1686 tonn er eksportert.

For øyeblikket er etterspørselen på samme nivå som det som reelt slaktes. Etter at juleslaktinga er over forventes det at den samlede overproduksjonen i år blir på 1200 tonn.

Slaktevekta ligger så langt i år på 81,3 kg, - 0,2 kg lavere enn i fjor. Vektene ligger likevel ca. 1 kg over hva vi hadde i perioden med «svinedugnaden».

Den siste markedsprognosen for neste år viser 2200 tonn for mye. Dette er litt i overkant av eksportmulighetene vi har, eksportmuligheter som forsvinner i 2021.

Omsetningsavgifta foreslås nå redusert fra 150 til 120 øre per kg fra nyttår.

Norsvins semintall er fortsatt stabile. Dosesalget de 3 siste månedene, der siste måned er september, ligger 2,6 % under fjoråret. 5-månederssnittet er på ÷ 0,2 %.

 

Foto: www.matprat.no