Stabil svineproduksjon

Stabil svineproduksjon

Norsvins salg av sæd viser fortsatt stor stabilitet. Statistikken fra de siste tre måneder, der siste måned er august, viser at salgstallene ligger 0,8 % over tilsvarende måneder i fjor. Hittil i 2017 ligger tallene 0,6 % under fjoråret.  

Disse salgstallene er svært viktige når det gjelder å lage prognoser for produksjonen av svinekjøtt.  Ca. 98 % av all slaktegris er resultat etter inseminasjon, og det tar temmelig nøyaktig ni måneder fra inseminasjonen til avkommene blir slaktet. 

Selve prognosene for svinekjøttmarkedet viser at vi fortsatt produserer mere svinekjøtt enn hva markedet etterspør. Prognosene for 2017 viser 2200 tonn for mye, mens det neste år forventes 1200 tonn for mye. Denne overproduksjonen utgjør kun 1 – 1,5 % av hva som produseres, men fører likevel til stort prisfall for produsentene. For øyeblikket ligger utbetalingsprisen til bøndene ca. kr 1,50 under den maksimale prisen. En kombinertbesetning med produksjon opp mot konsesjonsgrensa taper derfor ca. 150.000 kroner i året med denne prisen. 

 Seminstatistikk per fylke

Norsvins salgsstatistikk pr august viser relativ små endringer mellom de ulike fylker. 

  T.o.m aug T.o.m aug T.o.m aug Endring 16-17
  2015 2016 2017 antall %
Akershus og Oslo 14733 14786 14 014 -772,0 -5,2
Aust-Agder 897 865 1 024 159,0 18,4
Buskerud 6366 5884 5 358 -526,0 -8,9
Finnmark 102 93 102 9,0 9,7
Hedmark 32757 33394 32 447 -947,0 -2,8
Hordaland 4953 5045 4 662 -383,0 -7,6
Møre & Romsdal 5346 5318 5 255 -63,0 -1,2
Nordland 18624 18015 18 005 -10,0 -0,1
Nord-Trøndelag 39255 39683 40 956 1273,0 3,2
Oppland 17824 17217 17 701 484,0 2,8
Rogaland 87600 85333 85 567 234,0 0,3
Sogn & Fjordane 4275 3989 3 832 -157,0 -3,9
Sør-Trøndelag 6323 6806 6 204 -602,0 -8,8
Telemark 6726 3840 4 549 709,0 18,5
Troms 907 1198 853 -345,0 -28,8
Vest-Agder 4755 5009 4 776 -233,0 -4,7
Vestfold 15728 15892 15 224 -668,0 -4,2
Østfold 14329 14530 14 714 184,0 1,3
Sum 281500 276897 275 243 -1654,0 -0,6