Stabilt svinekjøttsalg

Stabilt svinekjøttsalg

I rapportene fra markedsregulator går det fram at produksjonen av svinekjøtt så langt i år (uke 31) ligger 2 % under fjoråret. Salget er på samme nivå som fjorårets.

Etter at 1 048 tonn er importert, har vi så langt et markedsoverskudd på 2 166 tonn. Reguleringslageret er nå på 1 369 tonn, etter at 1 620 tonn er eksportert via WTO-kvoten. Engrosprisen ligger nå 84 øre under målprisen og det trekkes fortsatt 150 øre i omsetningsavgift.
 
Slaktevektene er svært stabile og hittil i år er snittvekta på 81,3 kg, - 0,6 kg lavere enn i samme periode i fjor. Etter at svinedugnaden startet i fjor (uke 17) var snittvekta 80,3 kg ut året.
 
Ny markedsprognose kommer 6. september.
 
Norsvins semintall viser at produksjonen fortsatt er stabil. Sædsalget siste 3 måneder, der siste måned er juli, ligger 1,2 % over tilsvarende periode i fjor. Siste 5-måneders snitt ligger 0,9 % under, mens salget hittil i 2017 ligger 1 % under fjoråret.