Vesentlig høyere overproduksjon

Vesentlig høyere overproduksjon

Dagens prognose fra Nortura totalmarked viser en overproduksjon på 4300 tonn mot sist prognose på 2600 tonn. Det er den store effektivitetsveksten på over 2% på purker samt en forventing om lavere salg som gir det stor overskuddet.

Dette til tross for at bedekningen er lagt inn med minus 1 prosent og det er lagt inn 1 kg lavere slaktevekt pr. gris. Dette begynner å bli en krevende situasjon så lenge det ikke finnes gode verktøy for produksjonsregulering. Dette er en del av innspillet i kravet til årets jordbruksoppgjør. Inntil vi får nye reguleringer på plass er det viktig at hver enkelt bonde bidrar med reduksjon i sin produksjon. Det er lagt inn at man vil ligge omtrent 80 øre under målpris for målprisperioden.