…og her er årets avlsråner!

…og her er årets avlsråner!

Norsvin kårer årets beste avlsråner i to kategorier: beste landsvinråne og beste durocråne. Rånene Mox og Fusel er årets beste!

De beste avlsrånene bidrar til stor avlsfremgang for populasjonene. De kjennetegnes ved høye avlsverdier, og har fått mange avkom som også har prestert godt i avlssystemet. Oppdretterne av rånene ble hedret på Norsvins avlsbesetningsmøte i Stjørdal, 16. november 2017.

Beste landsvinråne

Avlere Haugen

Beste landsvinråne: Besetningen Himberg/Haugen, her representert ved Nils Henry Haugen, var oppdrettere av årets beste landsvinråne. 

Prisen for beste landsvinråne gikk til rånen 267550 MOX. Han ble født 8. januar 2016, i besetningen til Raymond Himberg og Nils Henry Haugen. MOX er sønn av Fistel og stammer fra Foppa-linjen.

Mox kom til teststasjonen Norsvin Delta i mars 2016 og avsluttet rånetesten 23. mai 2016. Rånen oppnådde gode produksjonsresultater med daglig tilvekst på 1265 gram per dag i testperioden. Samtidig hadde rånen et fôrforbruk på 1,91 kg fôr per kg tilvekst. Mox hadde i tillegg gode avlsverdier både for morsegenskaper og holdbarhet. Dette er viktige egenskaper som han har gitt videre til sine døtre. Mox hadde en gjennomsnittlig seleksjonsverdi på 145,8. Totalt 62 avkom i rånetest og 836 avkom i felttest.

Beste durocråne

Avlere Bergsholm

Beste durocråne: Oppdretter av beste durocråne 2017 er Vidar Bergsholm. 

Prisen for beste durocråne går i 2017 til 264437 FUSEL. Han ble født 20. september 2015, i besetningen til Vidar Bergsholm. FUSEL er sønn av fjorårets duroc-vinner GRUT.

Fusel avsluttet rånetesten på Norsvin Delta i februar 2016. Han har svært gode resultater for tilvekst med sine 1294 gram per dag i testperioden. Mellom 100 og 120 kg vokste rånen i gjennomsnitt 1562 gram per dag. Samtidig gjorde Fusel det godt på fôrforbruk med 1,94 kg fôr pr kg tilvekst i testperioden. Fusel hadde en gjennomsnittlig seleksjonsverdi på 136,8. Totalt 71 avkom i rånetest og 244 avkom i felttest.

 Norsvin gratulerer oppdretterne av årets topp-råner!