Advarer mot store villsvinflokker

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har deltatt på ministermøte i Brussel om spredning av afrikansk svinepest. Her uttrykte statsråden en bekymring over økningen av villsvinflokkene i våre naboland.

Test
Publisert: 22.12.2018 Oppdatert: 21.12.2018

Stikkord:

Landbruks- og matdepartementet melder at landbruks- og matminister Bård Hoksrud har deltatt på ministermøte i Brussel om spredning av afrikansk svinepest. Her uttrykte statsråden en bekymring over økningen av villsvinflokkene i våre naboland.

– For å forebygge spredning av afrikansk svinepest, er det viktig med internasjonalt samarbeid og en nasjonal innsats. Ministermøtet i EU-kommisjonen har pekt på viktigheten av å redusere villsvinbestanden i de europeiske landene. Villsvin er en av årsakene til at svinepesten sprer seg raskt, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Det er foreløpig ikke registrert tilfeller av afrikansk svinepest i Norden. Norge har per i dag en beskjeden villsvinbestand, men over grensen har svenskene opplevd stor økning de siste årene. Også her i landet ser man en økning i antall villsvin hvert år, og man frykter at villsvinstammen skal få fotfeste på Østlandet og spre seg videre langs kysten. 

– Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeider nå med en handlingsplan som tar tak i det voksende villsvinproblemet i Norge. Handlingsplanen skal være ferdig 1. november 2019, sier Bård Hoksrud i følge regjeringen.no.

Her kan du lese hele saken.