Avlsweb

Ressurser for avlsbesetningene

Brukermanual Avlsweb

Beskrivelse av avlsbesetningsoppgjøret

Farskapstest

Krav til testråner, Landsvin

Krav til testråner, Duroc

Link til Helse- og Hygienereglement

Protokoll for vevsprøvetaking

Protokoll for varsling og oppfølging av avvik i formeringsbesetningene

Protokoll for registrering av data i formeringsbesetninger

Protokoll for registrering av data i foredlingsbesetningene

Landsvin-gruppa

Foredlingsbesetningsgruppa (LFG) skal representere Landsvin foredlingsbesetningene innen en rekke områder, som evaluering av økonomisk modell og vektlegging i oppgjøret. LFG skal være et diskusjonsforum og rådgivende organ for Norsvins avlsledelse og behandle saker som blir fremmet under avlsbesetningsmøtet. Mandat landsvingruppa

Følgende representerer foredlingsbesetningene i LFG etter avlsbesetningsmøtet 2017:
Trygve Ånestad (leder), Kjersti Narum, Jan Botilsrud, Geir Aannerud, Nils Henry Haugen, Kristin Ianssen (vara)
Valgkomitè : Per Hansen og Martin Hammer.

Oppgjøret – endring i delelementet «Etterslep grisingsregistrering»

Publisert: 15.01.2018 Oppdatert: 26.02.2018

Stikkord:

Vi endrer delelementet «Etterslep grisingsregistrering» til å bli beregnet fra dag 3 etter faktisk grisingsdato.