Beate Menes Didriksen er ny styreleder i Norsvin SA

Norsvin SA sitt årsmøte blir i dag gjennomført digitalt. Under finner du en oversikt over valgresultatet, samt styrets beretning og regnskap 2020.

Test
Publisert: 22.03.2021 Oppdatert: 24.03.2021

Stikkord:

Årsmøtet i Norsvin SA ble også i år gjennomført digitalt på grunn av korona-situasjonen. Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført som spørreundersøkelse.

Beate Menes Didriksen

Norsvin sitt styre for kommende periode består av disse personene; som styreleder ble Beate Menes Didriksen, fra Vestfold og Telemark valgt. Didriksen har sittet som nestleder i styret de siste to årene og vært styremedlem siden 2014.

Per Inge Egeland, fra Rogaland, ble valgt til ny nestleder. Maria Østerås, Innlandet ble gjenvalgt i styret. Valgkomiteen hadde innstilt Hans Ole Sætra Erikstein, Vestfold og Telemark som nytt styremedlem, men etter benkeforslag ble Geir Brede, Trøndelag valgt som nytt styremedlem. Harald Bøhnsdalen, Viken ble også valgt som nytt styremedlem. Ansatte-valgte styrerepresentanter er Solveig Kongsrud og Dyre Johan Haug.

Som årsmøteordfører ble Bente Børsheim fra Nordland gjenvalgt.  Einar Myki, Innlandet, ble gjenvalgt som varaordfører.

Som vararepresentanter til styret ble følgende valgt: Jens Kristian Torgersen, Nordland, Silje Nicoline Graffer, Trøndelag, Øyvor Åsbakk, Nordland og Per Inge Midtbø, Vestland, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. vararepresentanter til styret.

Som nye i valgkomiteen finner vi Lars Egil Blekkerud, Innlandet og Knut Helmer Feltstykket, Agder. Jørn Gunnar Ellingsen, Nordland, ble valgt til ny leder i valgkomiteen. I tillegg sitter Helene Wekre Høyem, Trøndelag, Kristian Hotvedt, Vestfold og Telemark og Lars Hubred, Møre og Romsdal i valgkomiteen.

Styrets beretning og regnskap 2020

kan du laste ned ved å klikke her: Styrets beretning og regnskap 2020