Bli abonnent på Svin

Del dette innlegget:
Abonnementspriser:
Helårsabonnement Svin og Svineportalen:
Norsvinmedlem: kr 895,-
Ikke-medlem: kr 990,- 
Student/elev: kr 565,-
 
Helårsabonnement Svineportalen alene:
Norsvinmedlem: kr 750,-
Ikke-medlem: kr 850,- 

Fyll inn skjema for å bli abonnent:

Fakturainformasjon
Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.