Stikkord

Bla i arkivet

Internasjonalt

Bærekraft har i de senere årene vært et sentraltbegrep i all framstilling av sentraleutviklingstrekk knyttet til klimautfordringer og miljø.