Stikkord

Næringspolitikk

Uenige i hvilke klimaeffekter som skal regnes med

Publisert: 06.08.2020 Oppdatert: 06.08.2020

Stikkord:

Bondebladet: Norsvin mener «Friskere gris med SPF» kan gjøre Norge til en grønn lunge for svinegenetikk globalt. Men Bondelaget vil ikke inkludere klimaeffekten ved prosjektet i sin handlingsplan.

Konsesjonsreglene endret – Nå må du planlegge bedre

Publisert: 27.07.2020 Oppdatert: 29.06.2020

Stikkord:

Smågris- og kombinertprodusentene har nå fått to konsesjonsgrenser å forholde seg til. Det betyr at du som smågris- eller kombinertprodusent må planlegge produksjonen i enda større grad enn du har gjort frem til 2020.

Er det bedre med importert “planteburger” enn norsk svinefilet?

Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 03.06.2020

Stikkord:

Klimakur 2030 beskriver mange gode tiltak for å hjelpe ulike næringer til å kutte klimagassutslipp. Men vi må velge tiltak som er kunnskapsbaserte og tar høyde for det globale klimaavtrykket, ikke bare det nasjonale.

Jordbruksforhandlingene 2020

Publisert: 30.04.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Stikkord:

Det blir et svært vanskelig år for svinebonden. 

Økonomien i svinenæringa må styrkes!

Publisert: 17.02.2020 Oppdatert: 19.02.2020

Stikkord:

Vi har hatt uendret målpris de siste fem avtaleår, mens kostnadene har økt og den reelle utbetalingsprisen har gått ned. Kostnadsveksten i perioden fra 2015 til i dag har økt med kroner 4.000 per årspurke.

Nytt produsentnummer

Publisert: 08.01.2020 Oppdatert: 27.01.2020

Stikkord:

I forbindelse med fylkes- og kommunesammenslåing får mange produsenter nytt produsentnummer. Her kan du søke opp ditt nye nummer dersom dette gjelder deg.