Stikkord

Om oss

Friskere husdyr gir mindre antibiotikaresistens

Publisert: 14.04.2020 Oppdatert: 14.04.2020

Stikkord:

I landbruket har vi i flere tiår valgt motsatt strategi enn den internasjonale utviklingen, hvor antibiotika deles ut som sukkertøy til friske dyr. Forfatter av boken «Krigen mot bakteriene», Erik Martiniussen, hevder i en uttalelse at «en dødelig miks av resistente bakterier og koronavirus kan være årsaken til de høye dødstallene i Italia».

Nye tillitsvalgte, styrets beretning og regnskap

Publisert: 30.03.2020 Oppdatert: 31.03.2020

Stikkord:

Årsmøtet i Norsvin SA ble i år gjennomført digitalt på grunn av  korona-situasjonen. Møtet fungerte godt og valget ble gjennomført som spørreundersøkelse.   

Årsmøtet er i gang

Publisert: 30.03.2020 Oppdatert: 30.03.2020

Stikkord:

Norsvin avholder sitt årsmøte digitalt på Teams i skrivende stund.

Valgkomiteens innstilling

Publisert: 10.02.2020 Oppdatert: 13.02.2020

Stikkord:

Valgkomiteen i Norsvin SA innstiller på gjenvalg av styreleder Tor Henrik Jule, fra Trøndelag. Årsmøtet arrangeres 30.-31. mars 2020.  

Framtida er på Hamar!

Publisert: 09.01.2020 Oppdatert: 24.01.2020

Stikkord:

Ny rapport viser at potensialet for biobasert verdiskaping er på 40 milliarder kroner. NHO-sjefen peker på Hamar-bedriften Norsvin som et godt eksempel på framtidas næringer.

Seminpriser 2020

Publisert: 20.12.2019 Oppdatert: 20.12.2019

Priser gjeldende fra 1. januar 2020