Stikkord

Ingris

Ingris 2020: Imponerende resultater hos de beste 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Det er tiende året vi rangerer besetningene i Ingris, og vi fortsetter å la oss imponere over nivået hos de beste. Det er knyttet mye spenning til hvem som er de beste besetningene. På årets lister er det både gamle kjenninger som leverer topp-resultater år etter år og det er nykommere.

Ingris 2020 – Økt tilvekst og redusert dødelighet hos slaktegris 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

De senere årene har det vært stort fokus på helse og dyrevelferd hos slaktegris og for fjerde år på rad synker dødeligheten i slaktegrisperioden.

Ingris 2020 – Stort potensiale for smågris 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Årsresultatene viser økt overlevelse, bedret fôreffektivitet og stabil daglig tilvekst i smågrisperioden for 2020. SPF-smågris har bedre resultater for alle nøkkeltall sammenliknet med konvensjonell gris.

Ingris 2020 – Økt overlevelse og flere avvente 

Publisert: 22.04.2021 Oppdatert: 23.04.2021

Stikkord:

Den svært gode effektivitetsutviklingen hos norske purker fortsetter. Samtidig som kullene blir større er det en kraftig økning i overlevelse hos spedgris.

Er du ajour med Ingris-registreringer for 2020? 

Publisert: 01.02.2021 Oppdatert: 01.02.2021

Stikkord:

Alle data for 2020 må registreres i Ingris innen 28. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for deg som svinebonde og svinenæringen som helhet. 

Enkeltinseminasjon – en sjanse verd å ta?

Publisert: 24.11.2020 Oppdatert: 24.11.2020

Stikkord:

I kostnadsjakten prøver ­enkelte seg på å kjøpe færre sæd­doser og gå over til ­enkeltinseminasjon på purkene. Men tall fra Ingris viser at ­dette gir dårligere resultater.