Dårlig behandling av dyr er uakseptabelt

Norsvin kan ikke forsvare det som blir vist av dårlig dyrevelferd og klare lovbrudd i NRKs sak forrige helg. Dyr skal behandles godt og det strenge regelverket skal følges. Norsvin kan heller ikke forsvare metoden som er benyttet med innbrudd hos svineprodusenter og filming på nattestid, sier Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA.

Test
Publisert: 09.06.2021 Oppdatert: 09.06.2021

Stikkord:

Norsvin kan ikke forsvare det som blir vist av dårlig dyrevelferd og klare lovbrudd i NRKs sak forrige helg. Dyr skal behandles godt og det strenge regelverket skal følges. Norsvin kan heller ikke forsvare metoden som er benyttet med innbrudd hos svineprodusenter og filming på nattestid, sier Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA.

Bildematerialet, som er fremskaffet av aktivister, viser regelbrudd og dårlig dyrevelferd som vi ikke kan akseptere, men bildene er heller ikke representative for svinenæringa. Det store flertallet av våre bønder bryr seg om dyra sine.

Vi forstår at næringa blir målt på det vi gjør. Som næring er vi avhengig av tillit, og vi er avhengige av at dyra har det bra. Derfor har vi jobbet mye med dyrevelferdstiltak, spesielt siden 2019, og næringa er på god vei. Dette er et ansvar vi alle skal ta.

Mattilsynets tilsynsrapporter, bransjeregistreringer og Dyrevelferdsprogrammet viser at de fleste norske svineprodusenter følger opp dyrevelferdsarbeidet i egne besetninger, men dyrevelferdsarbeid er en kontinuerlig prosess som dyreeier og næringa fortsatt må prioritere og forbedre.