Digitalt inseminasjonskurs 22.-23. juni 

Norsvinskolen arrangerer inseminasjonskurs 22.-23. juni. Normalt arrangeres kurset som et dagskurs med fysisk samling, men pga Covid-19 situasjonen tilbyr Norsvin nå et digitalt kurs.

Test
Publisert: 04.06.2021 Oppdatert: 04.06.2021

Stikkord:

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet. Dette er ifølge: Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær . Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. For å få tillatelse fra Mattilsynet må det være minst 10 purker i besetningen. 

Normalt arrangeres kurset som et dagskurs med fysisk samling, men pga Covid-19 situasjonen tilbyr Norsvin nå et digitalt kurs. Dette går over to dager 22-23. juni, begge dager kl 9-12. Det er altså totalt 6 timers teorikurs. Kurset gjennomføres med bruk av Microsoft Teams. 

For å delta på kurset må du ha PC eller Mac med høyttaler og mikrofon (evt headset), og helst også videokamera, slik at du kan delta aktivt i kurset, og har en skjermstørrelse som gjør at du kan lese Power Point-presentasjonene som deles av foredragsholder 

På kurset lærer man blant annet om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting, hygiene ved inseminering, seminprodukter, bestilling av sæd etc. Etter kurs hos Norsvin må kursdeltageren selv sørge for å få praktisk opplæring i inseminering av en veterinær. Dette skjer om mulig i egen besetning. Gjennomført praktisk opplæring må attesteres av veterinær på eget skjema og sendes til Norsvin. Norsvin videresender dette til Mattilsynet sammen med «Søknad om tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på gris i egen besetning». Etter mottatt tillatelse fra Mattilsynet kan kursdeltageren bestille sæd og starte med inseminering i den aktuelle besetningen. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Målfrid Narum tlf. 90914566 eller på epost maalfrid.narum@norsvin.no 

Bindende påmelding via Min Side:   https://minside.norsvin.no/Event/CourseCatalog   

Pris: Kursprisen er kr 2000,- + mva for medlemmer og kr 2500,- + mva  for andre. Det gis rabatt også for røkter/ansatte når besetningseier er Norsvin-medlem. 

Se også informasjon på Mattilsynets hjemmeside: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/avl_og_seminvirksomhet/eierinseminering.29163  

Last ned skjema her:

  1. Søknadskjema eierinseminering gris
  2. Info til veterinærer og skjema for attestasjon 2021