Welcome To Duroc Days

Welcome to The Duroc Days in Hamar, Norway

The aim of The TN Duroc Days is to refuel KAM in all the Topigs Norsvin strategic areas connected to TN Duroc, but also to bind the KAM-group closer together through social interaction at the gathering. We are looking forward to welcome you all to these day!

Villsvin er en fremmed art vi ikke ønsker i Norge, sier landbruksminister Olaug Bollestad. Og hun er opptatt av hvordan vi kan hindre villsvinbestanden i å øke. I Kornsjø sør for Halden fikk hun se både villsvinskader og villsvinfelle. Villsvinfeller er tillatt i Sverige, og testes nå i Norge.

Frykter skade og smitteBollestad frykter både for skadene villsvina kan gjøre på åker og eng, men særlig smitterisikoen de kan bære med seg. Hun har selv vært i Kina og sett hvor kraftfullt et utbrudd av afrikansk svinepest kan ramme et land. Og med utbruddet i Tyskland har dette kommet veldig nær oss. Nå kommer mye av villsvintrykket i Norge fra Sverige.

Jeg har tatt opp utfordringen med villsvin med de andre nordiske landbruksministerne. Jeg ønsker at vi jobber bedre sammen i kampen mot villsvin. Dette har jeg fått god respons for, sier Bollestad.

Under press i Sverige
Dette betyr at viltforvaltningen i ­Sverige er satt under press, siden de andre nordiske landene ikke ønsker villsvin.

Men flertallet av villsvin som finnes i Norge i dag er trolig født her, sier veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet, som vil gjøre noe med bestanden her. Et tiltak er å få til økt jakt og avskyting av villsvin. Med den avskytingen som har vært de siste årene klarer vi ikke å begrense økningen i villsvinstammen.

Play Video

Short Text Lines on Images Short Text Lines on Images

Avl for redusert rånesmak

Androstenon og skatol er begge arvelige komponenter, så avl for lavere nivåer av rånesmak i grisene er mulig og er en langsiktig løsning på rånesmaksproblematikken. Rånesmak er nå implementert i avlsmålet til norsk landsvin og duroc.

Grunnene til at dette ikke har blitt gjort tidligere, er usikkerhet rundt hvordan en seleksjon vil påvirke reproduksjonsegenskaper samt mangel på tilfredsstillende målemetoder.