Dyrevelferdsprogram for svin

En samlet svinenæring har etablert et dyrevelferdsprogram for å bedre velferden for svin. Programmet stiller krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteriene og kursing av alle som håndterer grisen. Landbruks- og matdepartementet gjør nå programmet obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin. Forskriften ble fastsatt 10. juni 2020.

Test
Publisert: 11.06.2020 Oppdatert: 15.06.2020

Stikkord:

Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin

– Det er fint å se at dyrevelferdsprogrammet nå er forskriftsfestet, sier styreleder i Norsvin Tor Henrik Jule. – Dyrevelferd er som Bollestad er inne på en langsiktig jobb, og noe næringa også har jobbet mye med også tidligere. Innholdet i Dyrevelferdsprogrammet er noe som kan bidra til å løfte dyrevelferden ytterligere, og for å sikre at alle blir med, er det både viktig og riktig at programmet nå er forskriftsfestet. Næringa hverken tåler eller kan akseptere dårlig stell av dyr. Da er det viktig at både små og store produsenter jobber godt og aktivt med å ha et godt dyrestell. Dette vil ei forskriftsfesting bidra til, avslutter Jule.

Les mer om hva Landbruks- og matminister Bollestad sier om Dyrevelferdsprogrammet her.