Følgende tiltak ble presentert:

  • Vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden, både i næringa som helhet og på det enkelte gårdsbruk, og vi jobber med åpenhet internt i næringa og ut mot forbruker.
  • Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket.
  • Vi skal løfte holdningsskapende arbeid.
  • Reglene for hvordan avlivning på gården skal være tydelige.

Status for tiltakene over ligger nå på Bondelagets nettsider her.

Dette ble også presentert for Statsråd Olaug Bollestad i møte med næringa denne uka. 

Les også Nationens sak om dyrevelferdsprogrammet her.