En robust mor som produserer lenge

En god purke produserer ikke bare på et høyt nivå, hun produserer også mange kull. Holdbarhet på purka er en kompleks egenskap.

Test
Publisert: 17.12.2017 Oppdatert: 23.04.2018

Stikkord:

En god purke produserer ikke bare på et høyt nivå, hun produserer også mange kull. Holdbarhet på purka er en kompleks egenskap. Holdbarhet påvirkes av mange egenskaper som gode ben, fruktbarhet, hold osv. Ettersom mange faktorer spiller en rolle er dette en egenskap som kan oppnås på flere forskjellige måter i avlsmålet.

 

 

 

Forskning har vist at oppdrett og purkas første kull er viktige. Gårder med mye omskiftning av purker ser at de må erstatte for mange purker i første kull. Om purka ikke takler store kull og høy melkeproduksjon vil hun få problemer, og vil ikke få til å produsere et nytt kull.

Et annet aspekt av holdbarhet er purker som dør i løpet av deres produktive liv. Dette er veldig uønsket med tanke på dyrevelferd og økonomi. Dette har vi tatt med i betraktning og inkludert seks egenskaper i avlsmålet. Dette vises på besetningsnivå. Vår genetikk er velkjent for god holdbarhet og lav dødelighet.
Topigs Norsvin gir mye oppmerksomhet til eksteriøret til purka. Grisene måles på flere egenskaper som er brukt i avlsverdiberegningene: