Endelig balanse i svinekjøttmarkedet  

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2019. Det forventes nå en underdekning på 1.000 tonn svinekjøtt. Januarprognosen viste et overskudd på 1.400 tonn.

Test
Publisert: 07.03.2019 Oppdatert: 07.03.2019

Stikkord:

Det har skjedd svært mye i løpet av de tre siste prognosene for 2019, og markedsbalansen har etter hvert blitt redusert med hele 6.400 tonn. Årsaken er en kombinasjon av markedsregulators tiltak, de enkelte slakterienes innsats med å tilpasse markedet, økt skjæring og salg, samt den innsats svineprodusentene har bidratt med ved å redusere antall bedekninger.  

I den siste prognosen er det nå en reduksjon i produksjonen på hele 5 prosent sammenlignet med 2018. Bak dette tallet ligger en reduksjon i antall bedekninger på 7 prosent, en fortsatt effektivitetsøkning på 3 prosent og en moderat økning i slaktevektene.  

Det forutsettes en nedgang i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2018. 

Ved inngangen til året lå det 2.600 tonn gris på reguleringslageret. Holder prognosen stikk, vil dette lageret være redusert til 1.600 tonn ved årets slutt. 

Prognose 2019 (mars – 19)  Produksjon  Import  Salg  Diff 
Tonn  % endr.  Tonn  Tonn  % endr.  Tonn 
Svin  130.500  ÷ 5  2.000  133.500  ÷ 1  ÷ 1.000 
Storfe  86.000  3  9.170  98.100  0  ÷ 3.000 
Sau/lam  24.700  ÷ 6  906  26.200  ÷ 2  ÷ 600 

Dersom markedsprognosen for 2019 fordeles utover året, ser vi at 1. tertial har 1.427 tonn for mye, 2. tertial 389 tonn for mye og siste tertial 2.847 tonn svinekjøtt for lite.  

Norsvins salg av sæd viser fortsatt nedgang. Gjennomsnittet for de siste tre månedene, der siste måned er februar, viser 10,7 % nedgang i forhold til samme periode året før. Salget som gir slaktegris i 2019 har 8,7 % nedgang.