Er du ajour med Ingris-registreringer for 2020? 

Alle data for 2020 må registreres i Ingrisinnen 28. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for deg som svinebonde og svinenæringen som helhet. 

Test
Publisert: 01.02.2021 Oppdatert: 01.02.2021

Stikkord:

Alle data for 2020 må registreres i Ingrisinnen 28. februar for at besetningen skal bli med i årsstatistikken. Ingris er viktig dokumentasjon for deg som svinebonde og svinenæringen som helhet. 

Hva må registreres? 

For purker skal alle hendelser for alle purker i 2020 registreres. Det er viktig at bedekninger og utmeldinger på slutten av året blir med. Det samme gjelder grisinger selv om avvenning først skjer i 2021. I purkeringene er det viktig at alle kull er knyttet til riktig satellitt.  

Når det gjelder smågris og slaktegris tar vi med alle puljer/innsett som er avsluttet i 2020. Dette betyr at vi tar med noen innsett som ble påbegynt i 2019. Innsett som startet i 2020, men som først er ferdig i 2021 kommer ikke med før i årsstatistikken for 2021. For smågris og slaktegris er det spesielt viktig at dere får med alle griser som er døde, og forbrukt fôr i alle periodene.  

Fram til rapporteringsfristen, som er 28.februar, vil du kunne få e-poster om vi mener det mangler data for purker eller avdelinger for smågris og slaktegris. Besetninger eller avdelinger med feil vil bli tatt ut av beregningene. Har du data for 2020 som ikke er registrert, så gjør det nå. Trenger du hjelp, eller vil komme i gang med Ingris, ta kontakt med rådgiver på slakteriet eller med Ingris brukerstøtte.   

Anonymitet 

Data som blir registrert i Ingris inngår i gjennomsnittsberegninger og statistikker for større grupper eller geografiske områder, slik at anonymiteten sikres. Ingen data fra enkeltbesetninger blir offentliggjort uten at det innhentet godkjennelse fra besetningen. Dette gjelder også ved rangering og lister med de beste besetningene.  

Viktig dokumentasjon 

Dokumentasjon på produksjonen er viktigere enn noen gang, både for hver enkelt produsent og for hele svinenæringen. Løpende registreringer i Ingris er svært viktig som grunnlag for beregninger av prognoser. Ingris i besetningene og årsstatistikken er en av de viktigste dokumentasjonene og sammenligningsgrunnlagene for svinebransjen.