Erstatningsordningen endres

Norsvin er meget fornøyd med de endringene som er gjennomført med hensyn til erstatning ved sanering for LA-MRSA.

Test
Publisert: 12.08.2020 Oppdatert: 12.08.2020

Stikkord:

Norsvin er meget fornøyd med de endringene som er gjennomført med hensyn til erstatning ved sanering for LA-MRSA. I stedet for en flat avskrivning av bygninger og inventar, er nå bruksverdien i vesentlig større grad tatt hensyn til når erstatning skal utbetales. Saneringssaker helt tilbake til 2017, da den forrige endringen kom, skal gjennomgås på nytt. Vi er glade for at departementet også så hvor urettferdig dette ble, men fortsatt gjenstår å få staten til å dekke en mye større del av produksjonstapet som oppstår ved sanering.

I fjor ble det påvist LA-MRSA-bakterier i ni grisehus i Norge. Dyrene skal ved smitte slaktes og grisehusene saneres for å hindre spredning av de antibiotikaresistente bakterien til andre dyr og mennesker. Dette er en del av Norges folkehelsepolitikk. Ved påvist smitte har bonden betalt alt eller en del av inventaret i grisehuset og eventuelt bygningen etter saneringen, dette ut ifra hvor gammelt det er. Nationen har tidligere skrevet om grisebønder som må betale flere millioner kroner og frykter konkurs. Du kan lese hele saken hos Nationen her, og intervjuet med svineprodusent Bente Børsheim her.