Et negativt oppgjør for grisen

Avtalepartene i jordbruksoppgjøret ble i dag enige om en avtale. Avtalen ble omtrent som forventet. Kornprisen ble økt med 12 øre og prisnedskrivningen økte med 8,2 øre og dermed kraffôrprisen med 2 øre.

Test
Publisert: 16.05.2019 Oppdatert: 16.05.2019

Stikkord:

Totalt sett betyr dette et svært negativt resultat for svin da det ikke er noe målprisøkning eller noen form for tilskudd.

Det ble dog økning på avløsertilskuddet med 74 kr pr. purke og 3 kr pr. slaktegris og maks tak ble økt til 83.400.

Svineprodusentenes mulighet ligger da i å klare å ta ut den målpris vi har, så fort som mulig, og markedet ser brukbart ut akkurat nå og de to første økningene på smågrisprisen har kommet.

Her finner dere hele protokollen.

God 17. mai!