Laster Arrangementer

Digitalt inseminasjonskurs

Digitalt inseminasjonskurs 13.-14. desember 

Alle som inseminerer gris i egen besetning eller i besetning der man er ansatt som røkter må ha gjennomført inseminasjonskurs og ha tillatelse fra Mattilsynet. Dette er ifølge: Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær  Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. For å få tillatelse fra Mattilsynet må det være minst 10 purker i besetningen. 

Normalt arrangeres kurset som et dagskurs med fysisk samling, men pga Covid-19 gjennomføres inseminasjonskurs i 2021 som digitalt kurs: 

Mandag 13. desember kl 12-15 og tirsdag 14. desember kl 09-12.  

Dette er altså et 6 timers teorikurs, der det er obligatorisk deltagelse begge dager. Kurset gjennomføres med bruk av Microsoft Teams. 

For å delta på kurset må du ha PC eller Mac med høyttaler og mikrofon (evt headset), og helst også videokamera, slik at du kan delta aktivt i kurset, og har en skjermstørrelse som gjør at du kan lese Power Point-presentasjonene som deles av foredragsholder 

På kurset lærer man blant annet om purkas anatomi og normale reproduksjon, brunsttesting, hygiene ved inseminering, seminprodukter, bestilling av sæd etc. Etter kurs hos Norsvin må kursdeltageren selv sørge for å få praktisk opplæring i inseminering, denne opplæringen må gis av veterinær. Dette skjer om mulig i egen besetning. Gjennomført praktisk opplæring må attesteres av veterinær på eget skjema og sendes til Norsvin. Norsvin videresender dette til Mattilsynet sammen med «Søknad om tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på gris i egen besetning». Etter mottatt tillatelse fra Mattilsynet kan kursdeltageren starte med inseminering i den aktuelle besetningen. 

 Program finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Målfrid Narum tlf. 90914566 eller på epost maalfrid.narum@norsvin.no 

Bindende påmelding på epost  innen 8. desember til: norsvin@norsvin.no Oppgi navn, postadresse, epost-adresse og telefonnr til kursdeltager, samt navn/ adresse til fakturamottaker. 

Pris: Kursprisen er kr 2000,- for medlemmer og kr 2500,- + mva  for andre. Det gis rabatt også for røkter/ansatte når besetningseier er Norsvin-medlem. 

Se også informasjon på Mattilsynets hjemmeside: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/avl_og_seminvirksomhet/eierinseminering.29163  

 Last ned skjema her:

(skjemaene skal fylles ut og sendes til Norsvin etter gjennomført teorikurs).