Laster Arrangementer

Fagseminar

Vårt årlige svinefagelige seminar blir i år avviklet som webinar via Teams.

 

I år vil det bli fokus på bla. Etologi grisens adferd. Lær deg å lese signaler grisen gir, og bruk det til nytt for deg som røkter og grisen. Et foredrag om ventilasjon med fokus på renhet i binger. Mattilsynet skal si en del om tilsynskampanjen som starter opp i 2021, hva og hvordan. Rasjonell håndtering av strø og rotematriale, “inn og ut av bingen” v/Fjøssystemer.

 

På dag to er det fôring det går i, både på purker og slaktegris. Dagens gris vokser raskt og det krever mye av bl.a fôret. Vi har fått med oss Peter Theil i fra Aarhus universitet til å snakke om fôring i drektighet og rundt grising. Felleskjøpet fôrutvikling vil presentere fôringsforsøk der dem har registrert, hva skjer med fôrforbruket på den grisen som blir syk eller halebitt. Norgesfôr skal snakke om rett fôring for å få holdbare purker, fokus på oppdrett fram til første inseminering.

 


Program
Onsdag 25.11.20 Foredrag
10.00 – 10.05 Åpning v/Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin SA
10.05 – 10.30 På lag med grisen – Hvordan lære av grisens signaler og bruke dette i besetningen? v/Signe Lovise Thingnes og Solveig Kongsrud, Norsvin SA
10.30 – 10.45 Hvordan spille på lag med grisen i hverdagen?  “Besøk” hos Amundsen Eng i Halden
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.30 Optimal ventilasjon for å få rene binger v/Knut E. Bøe, NMBU
11.30 – 12.00 Tilsynskampanje 2021, hva og hvordan? v/Mattilsynet.
12.00 – 12.15 Pause
12.15 -12.55 Rasjonell handtering av strø og rotemateriale. Gjødselsystemer som takler større mengder strø/rotematriale v/Fjøssystemer (10-15 min til spørsmål)
12.55 – 13.00 Oppsummering og avslutning
.
Torsdag 26.11.20 Foredrag
10.00 – 10.30 Full fart på slaktegrisen v/Arnulf Fjermedal, Fiskå Mølle og Anne Lise Svindland, veterinær
10.30 – 11.00 Rett fôring i oppdrettsperioden gir grunnlag for holdbare purker. Kort status klauvhelse. v/Kathrine Lunde og Elin K.Furrevik Gjestvang, Norgesfôr
11.00 – 11.10 Pause
11.10 – 11.30 Fôring rundt grising for å sikrehøy råmelkytelse og rask grising v/Peter Kappel Theil, Aarhus Universitet
11.30 – 11.50 To fôrslag i dietiden, med gradvis overgang er veien fram til høy melkeytelse og høy fôreffektivitet v/Peter Kappel Theil, Aarhus Universitet
12.10- 12.40 Betydningen av godt fôropptak for helse og produksjonsresultater hos slaktegris. Erfaringer fra fôringsforsøk  v/Anne Stine Ekker, Felleskjøpet fôrutvikling
12.40 – 12.50 Oppsummering og avslutning
Hvordan fungerer det? 
Seminaret avvikles på Teams. Alle som har meldt seg på vil i forkant motta en link til webinaret.  Foredragsholder legger presentasjonen sin opp på skjermen slik at alle ser den. Det vil bli anledning til å stille spørsmål skriftlig via chat.
Påmelding
Påmelding skjer som vanlig via “min side”, eller send e-post til dyre-johan.haug@norsvin.no pris for å delta:
Pris 900,- for medlemmer og 1200,- for ikke medlemmer for begge dager, faktureres i etterkant.
For en dag 600,- for medlemmer og 800,- for ikke medlemmer, faktureres i etterkant.
Vi møtes på Teams til to svinefagelige dager. Velkommen!