Laster Hendelser

Dagskurs for slaktegrisprodusenter

Norsvinskolen arrangerer et dagskurs for slaktegrisprodusenter. Dato er 26. mars på Hamar i Norsvin sine kurslokaler Teglegården, Storhamargata 42.

Dette kurset er tenkt mere «spisset» på noen temaer som bl.a, økonomi, systematikk i hverdagen, ventilasjon og fôring, erfaring fra felt med tips om forbederinger.

Hvert foredrag er på 45 minutter.

Målet her er å vinkle ting så praktisk som mulig, slik at alle på kurset skal kunne «ta med seg» noe hjem, som dem kan sette ut i livet, for så å bedre produksjonen sin.

Pris for medlemmer:  1500,-
For ikke medlemmer: 1900,-

Program 

09.45 – 10.00Velkommen v/Dyre Johan Haug. Oppmøte, kaffe og noe å bite i. 
10.15 – 11.00Økonomi, hva er viktig for best verdiskapning? v/Asbjørn Schjerve, Norsvin
11.15 – 12.0010 tips til en mer lønnsom produksjon. Erfaring fra felt. v/Hilde Elin Østerhus, rådgiver i Nortura
12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 13.45Ventilasjon og klima, viktig å optimalisere. v/Ådne Kalvik, Felleskjøpet Agri
14.00 – 14.45Fôring, vanntilgang. Hva trenger en rasktvoksende gris. v/ Kathrine Lunde og Elin F. Gjestvang, Norgesfôr
15.00 – 15.45Systematikk og arbeidsrutiner, se på grisen. v/slaktegrisprodusent Sverre Lang-Ree.

Påmelding via «Min side», eller send e-post til dyre-johan.haug@norsvin.no eller norsvin@norsvin.no

Foredragsholdere


 

Asbjørn Schjerve er utdannet sivilagronom og er i dag ansatt som seniorkonsulent i organisasjonsavdelingen i Norsvin. Asbjørn har hele livet jobbet med kombinasjonen økonomi og husdyr. Han har erfaring fra stilling som økonomisk rådgiver, bankmann og til sist 28 års varierende arbeidsoppgaver i Norsvin, herav 17 år som organisasjonssjef.

Hilde Elin Østerhus er utdannet agrotekniker i husdyrfag. Hun har vært ansatt i Nortura siden 2006, hvor hun har arbeidet med livdyrformidling og rådgivning innen Ingris og oppfølging av slaktegrisbesetinger og purkeringer mm. Hun har også praktisk erfaring fra formeringsbesetning, purkering og egen kombinertproduksjon. 

Kathrine Lunde har utdanning fra NMBU og har jobbet 11 år i Animalia, der hun først gjennomførte et doktorgradsarbeid knyttet til råneproblematikk og deretter jobbet som prosjektleder. Kathrine er nå utviklingssjef på området svin i Norgesfôr og jobber med fôrutvikling, feltforsøk og kundeoppfølging.

Elin Furrevik Gjestvang har utdanning innen husdyrfag ved NMBU og jobber i dag som fagsjef svin i Strand Unikorn AS, tilknyttet Norgesfôr. Dette omfatter rådgivning og kundeoppfølging, fôroptimering og produktutvikling. Hun har også erfaring som avlskonsulent og eksportkonsulent i Norsvin, og har arbeidet som lærer og som rådgiver i Tine.

Sverre Lang-Ree er svineprodusent med Santa Kristina skinkegriser og driver også økologisk planteproduksjon på gården i Stange. Han har utdanning fra NMBU og University of Western Australia. Han har 11 års erfaring med kraftfôroptimering i Felleskjøpet, samt 12 års erfaring fra ulike stillinger i Geno, hvor han i dag jobber 50% som prosjektleder for «Hightech fjøs».

Ådne Kalvik har Bachelor i husdyrfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og jobber som prosjektleder ventilasjon (I-mek) i Felleskjøpet Agri SA. Han har også arbeidet som prosjektingeniør og avdelingsleder landbruksventilasjon i JL Bruvik AS og som prosjektleder ventilasjon i GK Norge AS.

Dyre Johan Haug er ansatt i fagavdelingen i Norsvin med ansvar for brukerstøtte på Ingris og er i tillegg rektor ved Norsvinskolen. Han er utdannet agronom og driver gårdsbruk på Tangen med korn og skog. Han har jobbet i Norsvin siden 2001.