Laster Arrangementer

Kurs i driftsledelse

 

Norsvinskolen arrangerer kurs i driftsledelse 29. – 31. oktober på Hamar.

Kurset passer for alle som jobber i svinenæringa. Om du har jobbet med gris i mange år, eller om du akkurat har tatt over gård, er dette kurset for deg. Kurset passer også for deg som jobber i  fôrbransjen, med I-mek, forsikring, eller i bank for landbruk. Kurset gir et viktig innblikk i det å være driftsleder på en gård, der mange viktige valg skal tas både på kort og lang sikt.

Kurset tar for seg temaer som: økonomi, kompetanse, ledelse og motivasjon, KSL og dokumentasjon. Vi har også fått med oss en produsent som skal holde et praktisk rettet foredrag.

Noen eksempler:
Ole Christen Hallesby som jobber som veivalgsrådgiver for bønder skal holde et innlegg med fokus på ledelse og generasjonsskifte. Det blir snakk om kompetanse og hvordan man tar riktige valg når det gjelder investering og satsing i næringa.

Hans Petter Dobloug jobber som regnskapsfører og rådgiver i R2 Økonomi, og skal holde et innlegg der han går gjennom økonomisk analyse av drifta. Her får vi høre om lønnsomhet i en produksjon.

Rolf Gunnar Husveg har jobbet som rådgiver i Fatland slakteri i mange år og har tilegnet seg mye erfaring. Han holder et innlegg om puljeplaner og gode rutiner.

Geir Annerud er svineprodusent og driver en foredlingsbesetning sammen med kona Mai. Dette er et «slik gjør vi det» foredrag. Fokus på gode rutiner i alle avdelinger. Geir understreker viktigheten av å gjøre riktig ting til rett tid, fra innsett av dyr, bedekking, grising, avvenning til levering.

Erik Gjestvang  jobber i Gjensidige forsikring skal snakke om forebygging av blant annet brann. Han kan vise til mange «nesten branner» p.g.a, mangler og feil på det elektriske anlegget i driftsbygninger. Også på forholdsvis nye anlegg.

For påmelding: gå inn på «min side» og meld dere på der. Du kan også sende en e-post til: dyre-johan.haug@norsvin.no eller norsvin@norsvin.no for å melde deg på.

Medlemspris er kr 5500,- og  kr 4200,- for deltager nummer to. (ektefelle, samboer, ansatt, avløser).

For ikke-medlemmer er prisen kr 6700,- og kr 6000,- for deltager nummer to.

Studentpris er kr 3300,-

For dem som må overnatte kommer det kr 1025,- pr. natt i tilegg. Dette betaler hver enkelt ved utsjekk. Vi bruker Astoria hotell i Hamar. Gangavstand i fra jernbane og til kurslokalet vårt.

 

Tirsdag 29. oktober 
  
09.45 – 10.00Oppmøte, kaffe/te
10.00 – 10.45Åpning og presentasjon v/Rektor Dyre Johan Haug
10.45 – 11.30Kompetanse. Hva skjer rundt meg?  v/ Ole Christen Hallesby Økonomisk rådgiver for landbruket
11.45 – 12.30Ole Christen fortsetter…
12.30 – 13.30Lunsj
13.30 – 14.15Direktørens time v/Olav Eik-Nes, Norsvin
14.30 – 15.15Hva er jeg god til som leder? Motivasjon v/Ole Christen Hallesby
15.15 – 15.30Kaffepause, m/kake
15.30 – 16.15Økonomi. Investering. v/Ole Christen Hallesby
16.30 – 17.15Veien videre. v/Ole Christen Hallesby
  
19.00 – 20.00Middag på hotellet
20.30 –Bowling, uformell konkurranse, der det er lagt mest vekt på det sosiale.
  
Onsdag 30. oktober 
  
08.30 – 09.15Økonomisk oppsett, analyse av drift prosjektplan v/Hans Petter Dobloug. Rådgiver og regnskapsfører i R2 Økonomi
09.30 – 10.15Hans Petter fortsetter…
10.30 – 11.15Økonomisk driftsanalyse av en eksisterende produksjon  v/Hans Petter Dobloug. Rådgiver og regnskapsfører i R2 Økonomi
11.30 – 12.15Hans Petter fortsetter…
12.15 – 13.15Lunsj
13.15 – 14.00Planlegging og systematikk i grisehuset v/Cand Pig Rolf Gunnar Husveg, tidl. Rådgiver i Fatland.
14.15 – 15.00Rolf Gunnar fortsetter…
15.00 – 15.15Kaffepause m/kake
15.15 – 16.00Rolf Gunnar fortsetter…
16.15 – 17.00Rolf Gunnar fortsetter…
  
19.00 – Middag på hotellet, med Cand Pig utdeling
  
Torsdag 31. oktober 
  
08.30 – 09.15Økonomi og lønnsomhetsmål v/Øystein Moen, Norsvin
09.30 – 10.15Økonomi Fortsetter… v/Øystein
10.30 – 11.15Forebygging av katastrofer, brann ventilasjonssvikt v/Erik Gjestvang, Gjensidige
11.30 – 12.15Hvorfor dokumenterer vi produksjon, KSL, Velferdsgris (helsegris), smittevernplan. v/Bjørn Hvaleby, Matmerk
12.15 – 13.15Lunsj
13.15- 14.00Vårt system i grisehuset v/svineprodusent, foredlingsbesetning. Geir  Annerud. 
14.15 – 15.00Geir fortsetter…
15.15 – 16.00Geir fortsetter…
16.00Oppsummering og avslutning v/Dyre Johan