Laster Hendelser

Smågriskurs

Norsvinskolen arrangerer kurs i smågrisproduksjon 5. – 7. februar, i Norsvin sitt kurslokale Teglgården Hamar.

Kurset er en av tre moduler for å bli Cand Pig.

Smågriskurset tar for seg de viktigste fokusområdene innen praktisk svineproduksjon  og er derfor relevant for alle i svinebransjen, også for deg med mål om ta over,  eller starte opp i egen besetting.

Kurspriser
Medlem: Kr 5500,- for første deltager. Kr 4200,- for deltager nr. to
Ikke medlem: Kr 6700,- for første deltager. Kr 6000,- for deltager nr. to
Student: Kr 3300,-

I tillegg kommer overnatting på Clarion Collection Hotel Astoria – kr 1025,- pr. natt. Inkludert frokost og middag. Overnatting betales av hver enkelt ved utsjekk.

Påmelding kan gjøres via «min side» for de som har kundenummer i Norsvin, eller så du kan sende en e-post til norsvin@norsvin.no

Program

Tirsdag 5. februar 
  
09.45 – 10.00Oppmøte, kaffe/te
10.00 – 10.45Åpning og presentasjon v/Rektor
10.45 – 11.15Innredningssystemer, purker og smågris v/Knut Bøe, NMBU
11.30 – 12.15Knut fortsetter…
12.15 – 13.15Lunsj
13.15 – 14.00Knut fortsetter…
14.15 – 15.00Hvordan kontrollere smittestoffer for å unngå sjukdomsutbrudd v/Overveterinær Peer Ola Hofmo, Norsvin SA
15.00 – 15.15Kaffepause, m/kake
15.15 – 16.00Nok rekrutter til rett tid. v/Stine Bleken Eid, Nortura SA
16.15 – 17.00Ingris, et verktøy i smågrisproduksjonen. Registrering og resultatberegning. v/Dyre Johan, Norsvin SA
19.00 – 20.00Middag på hotellet
20.30 –Bowling, uformell konkurranse, det det er lagt mest vekt på det sosiale.
  
Onsdag 6. februar 
  
08.30 – 09.15Fruktbarhet hos purke, brunst og bedekkingsrutiner v/HT Svin veterinær Maria Stenklev, Nortura SA
09.30 – 10.15Maria fortsetter…
10.30 – 11.15Forebyggende helsearbeid, avvenning og stell av smågris. v/HT Svin veterinær Maria Stenklev, Nortura SA
11.30 – 12.15Maria fortsetter…
12.15 – 13.15Lunsj
13.15 – 14.00Maria fortsetter…
14.15 – 15.00Maria fortsetter…
15.00 – 15.15Kaffepause m/kake
15.15 – 16.00Slik gjør vi det, v/Kombinertprodusent Lars Hulleberg, Ringsaker
16.15 – 17.00Lars fortsetter…
19.00 – Middag på hotellet, med Cand Pig utdeling
  
Torsdag 7. februar 
  
08.30 – 09.15Avlsmessig utvikling og påvirkning på smågrisproduksjonen v/Eli G. Enger, Norsvin SA
09.30 – 10.15Hvordan ta del i avlsframgangen, verdien av gode livdyr v/Eli G. Enger, Norsvin SA
10.30 – 11.15Fôring av purker og smågris v/Margareth Fosseng, Felleskjøpet Agri
11.30 – 12.15Margareth fortsetter…
12.15 – 13.15Lunsj
13.15 – 14.00Margareth fortsetter…
14.15 – 15.00Margareth fortsetter…
15.00 – 15.15Oppsummering og avslutning v/Dyre Johan

Foredragsholdere


 

Stine Bleken er utdannet agronom og agrotekniker. Hun har erfaring fra besetninger i USA, samt i bruksbesetninger, purkering og foredlingsbesetning i Norge. Bleken har jobbet som fagkonsulent i Nortura siden 2001, med unntak av fire år i Norgesfor.

Maria Stenklev, har veterinærutdanning fra Norge. Hun jobber som Helsetjenesteveterinær i Nortura Øst, og har gjort det i snart 10 år. For tiden er distriktet Hedmark, Oppland og Akershus. Arbeidshverdagen består blant annet av oppfølging av smittevern i avlsbesetninger og purkeringer, deltagelse i oppklaring av sjukdomsutbrudd, besetningsgjennomganger for å forbedre produksjonsresultater, deltagelse i feltforsøk, og kursvirksomhet for produsenter. 

Margareth Fosseng er utdannet ved NMBU, Husdyrfag. Margareth har arbeidet med gris siden 2004. De siste 9 årene har hun jobbet i Felleskjøpet Agri som Fagsjef Format. Margareth gar også vært foreleser på Norsvinskolen i flere år.

Lars Hulleberg er utdannet agronom og forvalteragronom, og har drevet med gris i tredve år. I dag driver han kombinertproduksjon med ca. 70 årspurker, potetproduksjon på 150 da og kornprodusjon  ca. 700 da.

Knut Egil Bøe er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Han arbeider med forskning og undervisning innenfor termisk, fysisk og sosialt miljø for husdyr. Knut Egil er mye brukt som foredragsholder for gårdbrukere, og har gjennom mer enn 20 år vært foreleser på Norsvinskolen.

Eli Gjerlaug Enger er avlsforsker i Norsvin med doktorgrad i svinekjøttkvalitet og genetikk. Hun er prosjektleder for et forskningsprosjekt som har fokus på å avle for krysningenes prestasjoner. Enger har også erfaring fra prosjekter med fokus på å finne avls- og fôringsstrategier for å produsere et stadig bedre og sunnere kjøtt. 

Dyre Johan Haug er utdannet agronom og driver gårdsbruk på Tangen med korn og skog. Han har jobbet i Norsvin siden 2001 og er i dag ansatt i fagavdelingen. Dyre har ansvar for brukerstøtte på Ingris, og sitter som rektor ved Norsvinskolen.